logo Helse Sør-Øst

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning ivaretar og følger opp oppgaver knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, brukermedvirkning, samvalg, folkehelse, pasient- og pårørendeopplæring, likeverd og minoritetshelse.

​Ansatte i avdelingen

Knut Even Lindsjørn
Knut Even Lindsjørn
avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning

Andreas Moan
prosjektdirektør

Toril Orrestad
fagsjef

Gunvor Øfsti
spesialrådgiver

Jan Morten Engzelius
spesialrådgiver

Ida-Anette Kalrud
rådgiver

Simone Marie Kienlin
spesialrågiver

John-Erik Larsen
spesialrådgiver

Glenn Flandorfer
spesialrådgiver

Tom Ole Øren
spesialrådgiver

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 11.03.2024