Sekretariatet for nye metoder

Enhet under medisin og helsefag

Nye metoder er et nasjonalt system for strukturert innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten.
Aktørene er de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Sekretariatet for Nye metoder har en nasjonal funksjon og skal understøtte og koordinere prosessene i systemet, saksbehandling, dialog med eksterne brukere og har ansvar for hjemmesiden www.nyemetoder.no.

Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

Ansatte i enheten

Ellen Nilsen

Ellen Nilsen, sekretariatsleder

Helene Örthagen, seniorrådgiver

Karianne Mollan Tvedt, rådgiver

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.