logo Helse Sør-Øst

Sekretariatet for nye metoder

Nye metoder er et nasjonalt system for strukturert innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Aktørene er de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for medisinske produkter, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Sekretariatet for Nye metoder har en nasjonal funksjon og skal understøtte og koordinere prosessene i systemet, saksbehandling, dialog med eksterne brukere og har ansvar for hjemmesiden www.nyemetoder.no.

Kont​​akt: nyemetoder@helse-sorost.no

Ansatte i en​heten

Ellen Nilsen 
sekretariatsleder

Helene Örthagen
seniorrådgiver

Karainna Mollan Tvedt
spesialrådgiver

Barbra Schjoldager Frisvold
spesialrådgiver

Michael Vester
spesialrådgiver

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 03.01.2023