Enhet under medisin og helsefag

Somatikk og rehabilitering

Enhet for somatikk og rehabilitering bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling.

De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet.

Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

​Ansatte i enheten

Siv Cathrine Høymork

Siv Cathrine Høymork, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering     

Geir Bøhler, fagsjef

Gro Vik Knutsen, fagsjef

Bente Brandvik, fagsjef

Beate Vik, spesialrådgiver

Christel Meyer, spesialrådgiver

Ingebjørg Næs, spesialrådgiver

Jostein Svendsen, spesialrådgiver

Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver

Marit Folkestad, spesialrådgiver

Tone Enget Westbye, spesialrådgiver

Tove Hæreide Otterstad, spesialrådgiver

Trude Hirgum, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?