Enhet under medisin og helsefag

Somatikk og rehabilitering

Enhet for somatikk og rehabilitering bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling.

De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet.

Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

​Ansatte i enheten

Anders Debes, avdelingsdirektør somatikk og rehabilitering     

Geir Bøhler, fagsjef​

Bente Brandvik, fagsjef

Beate Vik, spesialrådgiver

Christel Meyer, spesialrådgiver

Ingebjørg Næs, spesialrådgiver

Jostein Svendsen, spesialrådgiver

Kirsti Tørbakken, spesialrådgiver​

Tone Enget Westbye, spesialrådgiver

Tove Hæreide Otterstad, spesialrådgiver

Trude Hirgum, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?