logo Helse Sør-Øst

Somatikk og rehabilitering

Enhet for somatikk og rehabilitering bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling.De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet. Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

​Ansatte i enheten

Anne Hilde Bjøntegård
Konst. avdelingsdirektør

Gry Jerijervi
fagsjef

Sara Reinvik Ulimoen
fagsjef

Beate Vik
spesialrådgiver

Berit Trøgstad Bungum
spesialrådgiver

Håkon Kolden
spesialrådgiver

Ingebjørg Næs
spesialrådgiver

Jostein Svendsen
spesialrådgiver

Karianne Johansen
spesialrådgiver

Kirsti Tørbakken
spesialrådgiver

Tove Hæreid Otterstad
spesialrådgiver

Trude Hirugm
spesialrådgiver

 

 

 

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 11.03.2024