logo Helse Sør-Øst

Somatikk og rehabilitering

Enhet for somatikk og rehabilitering bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling.De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet. Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

Anne Hilde Bjøntegård
Avdelingsdirektør

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 24.06.2024