Økonomi og finans

Avdelingen økonomi og finans består av fire enheter; regnskap og rapportering, finans, analyse og bygg og eiendom. Disse enhetene har overordnet ansvar for foretaksgruppens økonomi- og likviditetsstyring, inntektsfordeling, rapportering og analyse samt planlegging og gjennomføring av regionale byggeprosjekter.

​Ansatte i avdelingen

Gaaserød

Hanne Gaaserød
økonomidirektør, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Mona Stensby
seniorrådgiver

Nils Wisløff
spesialrådgiver

Enheter under økonomi og finans

 • Analyse

  Enhet for analyse er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket og skal bidra med faktabaserte analyser for å styrke beslutningsgrunnlaget for styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Analyseavdelingen skal også bidra i utvik...

 • Bygg og eiendom

  .

 • Finans

  Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, investeringsanalyse, likv...

 • Regnskap og rapportering

  Enhet for regnskap og rapportering har blant annet ansvar for årsregnskap for morselskap og foretaksgruppen, controlleroppgaver i morselskap og overfor foretakene i regionen, månedsrapportering til eier, styre og toppledelse og koordinering...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.