Økonomi og finans

Avdelingen økonomi og finans består av fire enheter; regnskap og rapportering, finans, analyse og bygg og eiendom. Disse enhetene har overordnet ansvar for foretaksgruppens økonomi- og likviditetsstyring, inntektsfordeling, rapportering og analyse samt planlegging og gjennomføring av regionale byggeprosjekter.

​Ansatte i avdelingen

Gaaserød

Hanne Gaaserød
økonomidirektør, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Mona Stensby
seniorrådgiver

Nils Wisløff
spesialrådgiver

Enheter under økonomi og finans

  • Analyse

    Enhet for analyse er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket og skal bidra med faktabaserte analyser for å styrke beslutningsgrunnlaget for styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Analyseavdelingen skal også bidra i utvik...

  • Bygg og eiendom

    .

  • Finans

    Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, investeringsanalyse, likv...

Fant du det du lette etter?