Analyse

Enhet under økonomi og finans

Enhet for analyse er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket og skal bidra med faktabaserte analyser for å styrke beslutningsgrunnlaget for styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Analyseavdelingen skal også bidra i utviklingsoppgaver og understøtte fagavdelingene i Helse Sør-Øst med styringsdata. Enheten bistår også Helseforetakene med analyseoppgaver.

​Ansatte i enheten

Møkleby

Nicolai Møkleby
fagsjef

Lars Rønning
analysesjef

Christian Thoresen
senioranalytiker

Daniel Nguyen
spesialrådgiver

Olav Melberg
rådgiver

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.