Enhet under økonomi og finans

Analyse

Enhet for analyse er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket og skal bidra med faktabaserte analyser for å styrke beslutningsgrunnlaget for styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Analyseavdelingen skal også bidra i utviklingsoppgaver og understøtte fagavdelingene i Helse Sør-Øst med styringsdata. Enheten bistår også Helseforetakene med analyseoppgaver.

​Ansatte i enheten

Møkleby

Nicolai Møkleby
fagsjef

Lars Rønning
analysesjef

Christian Thoresen
senioranalytiker

Daniel Nguyen
spesialrådgiver

Olav Melberg
rådgiver

Fant du det du lette etter?