logo Helse Sør-Øst

Analyse

Enhet for analyse er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket og skal bidra med faktabaserte analyser for å styrke beslutningsgrunnlaget for styret og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Analyseavdelingen skal også bidra i utviklingsoppgaver og understøtte fagavdelingene i Helse Sør-Øst med styringsdata. Enheten bistår også Helseforetakene med analyseoppgaver.

​Ansatte​​​​​ i enheten

En mann som smiler til kameraet
Nicolai Møkleby
avdelingsdirektør for analyse

Lars Rønning
analysesjef

Anders Tømmerås
rådgiver​

Christian Thoresen
senioranalytiker

Daniel Nguyen
spesialrådgiver​

Halfdan Aas
Spesialrådgiver

Richard McDowall
HR-analytiker

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 04.01.2023