Regnskap og rapportering

Enhet for regnskap og rapportering har blant annet ansvar for årsregnskap for morselskap og foretaksgruppen, controlleroppgaver i morselskap og overfor foretakene i regionen, månedsrapportering til eier, styre og toppledelse og koordinering av årsbudsjetter.

​Ansatte i enheten

Østeng

Bjørn Østeng, direktør regnskap og rapportering

Agnethe Wedum Storihle, controller

Camilla Imsdalen, controller

Eli Rønnekleiv, regnskapsleder

Elisabeth Brudvik, senioranalytiker

Geir Furuseth, senior prosjektcontroller - Programkoordinator Program Virksomhetsstyring

Grethe Hummelvoll, spesialrådgiver

Hege Kristansen, controller

Heidi Busterud Engebakken, Økonomisjef RHF

Hilde Anita Utseth, seniorcontroller

Håkon Rønning, trainee

Ilone Røhnbeck, spesialrådgiver ERP

Jasmina Fazlagic, regnskapsmedarbeider

Kristin Westjordet Larsen, controller

Kåre Ulven Skyberg, konserncontroller

Lena Svartvadet, controller

Olav Tennøy, rådgiver ERP

Ole Christian Een Teigen, konsenregnskapssjef

Tatiana Kuznetsova, regnskapsmedarbeider

Thor Gunnar Haug, controller

Tove Lise Jensen, regnskapsmedarbeider

Fant du det du lette etter?