Enhet under Økonomi og finans

Regnskap og rapportering

Enhet for regnskap og rapportering har blant annet ansvar for årsregnskap for morselskap og foretaksgruppen, controlleroppgaver i morselskap og overfor foretakene i regionen, månedsrapportering til eier, styre og toppledelse og koordinering av årsbudsjetter.

​Ansatte i enheten

Østeng

Bjørn Østeng, avdelingsdirektør regnskap og rapportering

Ole Christian Een Teigen, konsenregnskapssjef

Heidi Busterud Engebakken, Økonomisjef RHF

Agnethe Wedum Storihle, controller

Camilla Imsdalen, controller

Eli Rønnekleiv, regnskapsmedarbeider

Elisabeth Brudvik, senioranalytiker

Geir Furuseth, prosjektleder

Grethe Hummelvoll, spesialrådgiver

Hege Kristansen, controller

Hilde Anita Utseth, seniorcontroller

Håkon Rønning, controller

Ilone Røhnbeck, spesialrådgiver

Jasmina Fazlagic, regnskapsmedarbeider

Kristin Westjordet Larsen, controller

Kåre Ulven Skyberg, konserncontroller

Lena Svartvadet, controller

Olav Tennøy, rådgiver

Tatiana Kuznetsova, regnskapsmedarbeider

Thor Gunnar Haug, controller

Tove Lise Jensen, regnskapsmedarbeider

Fant du det du lette etter?