logo Helse Sør-Øst

Regnskap og rapportering

Enhet for regnskap og rapportering har blant annet ansvar for årsregnskap for morselskap og foretaksgruppen, controlleroppgaver i morselskap og overfor foretakene i regionen, månedsrapportering til eier, styre og toppledelse og koordinering av årsbudsjetter.

​Ansatte i enheten

En mann som smiler til kameraet
Bjørn Østeng 
avdelingsdirektør regnskap og rapportering

Ole Christian Een Teigen, konsenregnskapssjef

Heidi Busterud Engebakken, Økonomisjef RHF

Camilla Imsdalen, controller

Geir Furuseth, prosjektleder

Grethe Hummelvoll, spesialrådgiver

Hege Kristansen, controller

Hilde Anita Utseth, seniorcontroller

Håkon Rønning, controller​

Jasmina Fazlagic, regnskapsmedarbeider

Kjersti Sagbakken, controller

Kristin Westjordet Larsen, controller

Kåre Ulven Skyberg, konserncontroller

Lena Svartvadet, controller

Mona Haug, teamleder regnskap

Olav Tennøy, rådgiver

Tatiana Kuznetsova, regnskapsmedarbeider

Thor Gunnar Haug, controller

Tove Lise Jensen, regnskapsmedarbeider

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 31.01.2023