Enhet under personal og kompetanseutvikling

Utdanning og kompetanse

Sykehus er kunnskapsbedrifter, og en av hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten er utdanning av helsepersonell

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste og spesialisthelsetjeneste. Praksisstudier er en viktig del av utdanningene og vi tilbyr praksisplasser til alle disse utdanningene. Det er vårt mål at praksisstudiene hos oss skal være av høy faglig kvalitet. Vi driver omfattende kompetanseutvikling av alle våre ca. 77 000 ansatte og ønsker at denne skal være strukturert og planlagt ut i fra behovene i fremtidsrettet helsetjeneste. Viktige samarbeidspartnere er utdanningssektoren med 5 universiteter, 4 høyskoler, fagskolen og videregående skoler, våre helseforetak, myndigheter og aktuelle fagforeninger og vernetjenesten. Enheten har ansvar for saker som omhandler utdanning og kompetanse innen spesialisthelsetjenesten.

Ansatte i enheten

Henriksen

Jarle Henriksen, utdanningssjef

Irene Sætran, spesialrådgiver HR

Ramin Darisiro, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?