Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sykehustilbudet i regionen. Helse Sør-Øst RHF har om lag 160 medarbeidere og har hovedkontor i Hamar med kontorsted i Skien og møtesenter i Oslo.

Administrerende direktør

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

CV - Cathrine M. Lofthus Instruks administrerende direktør - vedtatt 10.03.2016
Last opp pressebilder


Ledergruppen 


Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

 


Geir Bøhler, konst fagdirektør


Svein Tore Valsø, konst. HR-direktør


 
Atle Brynestad, konserndirektør


Tore Robertsen, direktør for styre og eieroppfølging


Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør


Per Morten Sandset, direktør forskning, innovasjon og utdanning