Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sykehustilbudet i regionen. Helse Sør-Øst RHF har om lag 160 medarbeidere og har hovedkontor i Hamar med kontorsted i Skien og møtesenter i Oslo.

Administrerende direktør

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

CV - Cathrine M. Lofthus Instruks administrerende direktør - vedtatt 10.03.2016
Last opp pressebilder


Ledergruppen 


Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

 


Geir Bøhler, konst fagdirektør


 
Atle Brynestad, konserndirektør
Konserndirektøren har ansvar for teknologi og eHelse og juridisk avdelingHanne Gaaserød, økonomidirektør
Økonomidirektøren har ansvar for økonomi, bygg og eiendom og innkjøp og logistikkTore Robertsen, direktør for styre og eieroppfølgingGunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektørPer Morten Sandset, direktør forskning, innovasjon og utdanningSvein Tore Valsø, konst. HR-direktør