Tidligere styredokumenter

Søk i alle styredokumenter fra 2008 frem til i dag

2020

Se styresaker fra 2020 her

2019

Se styresaker fra 2019 her

2018

Se styresaker fra 2018 her

2017

Se styresaker fra 2017 her

2016

2015

2014

001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfpdf125647
002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdf002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdfpdf8320
002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdf002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdfpdf1594957
003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdf003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdfpdf168493
003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf614315
003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf604591
003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdf003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdfpdf738327
004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf100457
005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdf005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdfpdf77346
006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdf006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdfpdf82260
007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdf007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdfpdf226174
007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdf007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdfpdf405463
007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdf007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdfpdf74682
007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdf007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdfpdf30156
007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdf007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdfpdf308635
008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf197939
009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfpdf159557
010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdf010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdfpdf7085
010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdf010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdfpdf674840
011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdf011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf180142
011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdf011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdfpdf1148007
012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdf012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdfpdf142661
012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdf012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdfpdf527117
012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdf012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdfpdf936906
013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdf013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdfpdf251207
013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdf013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdfpdf730630
014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdfpdf136022
014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdf014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdfpdf353223
014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdfpdf486938
015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdf015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdfpdf389481
015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdf015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdfpdf35594
015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdf015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdfpdf78274
016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdf016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdfpdf105174
016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdf016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdfpdf550580
017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdf017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdfpdf79605
017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdfpdf129174
017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdfpdf114193
018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf195979
021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfpdf118050
022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdf022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdfpdf72065
022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdf022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdfpdf2064998
023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdf023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdfpdf307822
024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfpdf220459
025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdf025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfpdf84646
025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdf025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdfpdf909810
026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdf026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdfpdf79555
026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdf026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdfpdf3183909
027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdf027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdfpdf8067
027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdf027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdfpdf1036782
028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdf028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf139564

2013

001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdf001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfpdf81464
002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdf002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdfpdf8130
002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdf002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdfpdf1337187
003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdf003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdfpdf187410
003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf910103
003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdf003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdfpdf539250
004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdf004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdfpdf129354
004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdf004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf434698
004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdf004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdfpdf338043
004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdf004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdfpdf279176
004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdf004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdfpdf424843
005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdf005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdfpdf468761
005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdfpdf129492
005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdf005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdfpdf305727
006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdf006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdfpdf317500
007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdf007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdfpdf109898
007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdf007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdfpdf201505
008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdf008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdfpdf202767
008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdf008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdfpdf149199
008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfpdf26379
009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdf009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdfpdf213006
009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdf009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdfpdf912238
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdfpdf212648
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdfpdf212651
010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdf010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdfpdf2515550
011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdf011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdfpdf7237
012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdf012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdfpdf141327
012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdf012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdfpdf293580
012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdf012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdfpdf118277
013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdf013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdfpdf157138
014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfpdf109400
015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdf015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdfpdf8084
015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdf015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdfpdf840043
016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdf016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdfpdf82385
016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdf016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdfpdf573042
017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf180176
017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1217903
018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfpdf228735
018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdf018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfpdf747831
019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdf019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdfpdf113343
020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdf020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdfpdf243177
020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdf020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdfpdf80487
020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfpdf26379
020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdf020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdfpdf4537747
021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdf021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdfpdf278419
021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdf021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdfpdf3415838
021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdf021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdfpdf550054
022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdf022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdfpdf226046
023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdf023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdfpdf30320
024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdf024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf295155

2012

002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdf002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdfpdf242807
002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdf002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf954112
002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdf002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdfpdf514574
003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdf003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdfpdf467631
004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfpdf208573
004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfpdf652166
004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdf004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdfpdf412984
004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdf004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdfpdf115346
004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdf004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdfpdf186014
004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdf004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdfpdf269064
005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdf005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdfpdf313789
005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdf005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdfpdf931277
006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdf006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdfpdf167487
006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdf006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdfpdf462827
006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdf006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdfpdf501276
007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf118956
009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf199054
010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdf010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdfpdf82212
011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdf011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdfpdf451132
012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf291803
012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1793074
013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdf013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdfpdf274624
014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdf014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdfpdf227018
015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdf015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdfpdf356657
015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdf015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdfpdf390275
016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfpdf400822
017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdf017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdfpdf246517
018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdf018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdfpdf269104
018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdf018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdfpdf819968
019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdf019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdfpdf180245
019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdfpdf159866
019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdfpdf132928
020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdf020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdfpdf162179
021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdf021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdfpdf116722
021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdf021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdfpdf675035
022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf183830
023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdf023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdfpdf293971
024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdf024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdfpdf1607054
025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdf025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdfpdf631930
026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdf026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdfpdf2027308
027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdf027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdfpdf2789477
028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdf028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdfpdf145168
029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdf029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdfpdf1617808
030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdf030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdfpdf1406779
031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf179778
032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdf032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdfpdf193360
033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdf033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdfpdf716855
034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdf034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdfpdf145672
035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdf035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdfpdf174644
035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdf035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdfpdf183741

2011

001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdf001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdfpdf124647
002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdf002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdfpdf233743
003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdf003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdfpdf50482
003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf841783
003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdf003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdfpdf545448
005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdf005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdfpdf57482
005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdf005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdfpdf193309
005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdf005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdfpdf136982
005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdf005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdfpdf93868
005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdf005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdfpdf53959
005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdfpdf83198
006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfpdf94288
007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdf007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdfpdf52775
008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdf008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdfpdf158776
009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf63436
009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf5393964
010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdf010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdfpdf116475
010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdf010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdfpdf115152
010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfpdf49454
010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdf010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdfpdf48377
011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdf011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdfpdf45378
011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdf011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdfpdf281830
012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdf012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdfpdf54420
012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdf012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdfpdf267585
013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdf013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdfpdf33783
014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfpdf82212
017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdf017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdfpdf70213
018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdf018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdfpdf71067
018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdf018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdfpdf1774783
019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdf019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdfpdf47397
019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdf019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdfpdf99582
019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdfpdf51110
019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdfpdf35713
020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdf020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf53409
020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf389095
020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf243020
021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdf021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdfpdf295673
022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfpdf246607
022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdf022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdfpdf310369
022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdfpdf494365
022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdfpdf289339
022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdf022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdfpdf1922525
022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdf022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdfpdf169519
022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdf022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdfpdf77180
022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfpdf1228309
023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdf023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdfpdf85134
024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdfpdf380972
024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdfpdf693784
025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdf025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdfpdf112411
026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdf026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdfpdf134398

2010

001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdf001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdfpdf48664
002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdf002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdfpdf33935
002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdf002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdfpdf463648
002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdf002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdfpdf1360468
003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdf003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdfpdf37299
003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdf003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdfpdf35527
003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdf003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdfpdf29283
003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdf003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdfpdf41978
004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdf004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdfpdf33316
004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdf004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdfpdf225815
004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdf004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdfpdf329081
005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf27471
006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdf006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdfpdf32191
006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdf006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdfpdf43542
006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdf006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdfpdf217532
007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdf007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdfpdf73923
007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdf007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdfpdf95192
008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf26930
008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdf008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdfpdf152193
009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf105458
010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdf010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdfpdf70106
010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdf010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdfpdf104033
011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdf011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdfpdf115179
012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf58969
012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdf012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdfpdf2364584
013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdf013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdfpdf115867
014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf36913
015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdf015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdfpdf71023
015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdf015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdfpdf62371
015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdf015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdfpdf71879
016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdf016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdfpdf246743
017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfpdf129652
017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfpdf171179
017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdf017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdfpdf73809
017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdf017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdfpdf26284
018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfpdf22704
019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf112759
020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdf020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdfpdf57567
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdfpdf17707
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdfpdf1467044
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdfpdf469537
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdfpdf30732
022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdf022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdfpdf112959
023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfpdf23146
025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf94944
026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdf026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdfpdf104260
027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdf027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdfpdf189765
028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdf028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdfpdf46056
028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdf028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdfpdf2154752
029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdf029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdfpdf29029

2009

002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdf002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdfpdf35237
002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdf002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdfpdf39261
002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdf002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdfpdf20994
003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdf003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdfpdf56857
004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdf004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdfpdf67592
005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdf005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdfpdf21952
005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdf005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdfpdf1520967
006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdf006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdfpdf45818
007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdf007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdfpdf33335
008-2009 Årlig melding 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/008-2009 Årlig melding 2008.pdf008-2009 Årlig melding 2008.pdfpdf29989
009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdf009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdfpdf28436
010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdf010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdfpdf39313
011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdf011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfpdf34255
012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdf012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdfpdf28035
013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdf013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdfpdf20245
014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdf014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdfpdf20819
015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdf015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdfpdf62853
017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdf017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdfpdf36296
018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfpdf125506
018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfpdf738401
019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdf019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdfpdf110085
020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdf020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdfpdf19947
020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdf020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdfpdf64632
020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdf020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdfpdf22287
020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdf020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdfpdf58953
021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdf021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfpdf29373
021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdf021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfpdf46318
021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdfpdf37717
021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdfpdf35375
022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdf022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdfpdf21132
023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdf023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdfpdf35011
024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdf024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdfpdf23287
025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdf025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdfpdf26930
025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdf025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdfpdf234353
025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdf025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdfpdf180732
025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdf025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdfpdf61897
025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdfpdf357635
025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdfpdf163661
025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdfpdf431053
025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdfpdf41597
025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdf025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdfpdf153432
025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdfpdf39195
026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdf026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdfpdf36069
026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdf026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdfpdf2086400
026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdf026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdfpdf300189
027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdf027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdfpdf26281
028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdf028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdfpdf31588
029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdf029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdfpdf109067
030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdf030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdfpdf26891
031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdf031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdfpdf32280

2008

001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdf001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdfpdf57350
002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfpdf34234
002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdfpdf83251
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdfpdf89763
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfpdf144658
003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdf003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdfpdf29445
003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdf003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdfpdf9164
004-2008 mål AD 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/004-2008 mål AD 2008.pdf004-2008 mål AD 2008.pdfpdf28778
005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdf005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdfpdf38734
006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfpdf188793
006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfpdf19214
007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdf007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdfpdf38767
007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdf007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdfpdf129029
007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdf007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdfpdf74127
008-2008 Status tidligere styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Status tidligere styresaker.pdf008-2008 Status tidligere styresaker.pdfpdf25569
008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdf008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdfpdf85591
009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdf009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdfpdf28474
009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdf009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdfpdf186399
010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdf010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdfpdf35063
011-2008 Årsplan for styret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/011-2008 Årsplan for styret.pdf011-2008 Årsplan for styret.pdfpdf30135
014-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/014-2008 Underlag for orientering.pdf014-2008 Underlag for orientering.pdfpdf20057
015-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/015-2008 Underlag for orientering.pdf015-2008 Underlag for orientering.pdfpdf10177
016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdf016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdfpdf48522
017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdf017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdfpdf77968
017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdf017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdfpdf453185
018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdf018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdfpdf26213
018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdf018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdfpdf791655
019-2008 Rapportering januar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/019-2008 Rapportering januar.pdf019-2008 Rapportering januar.pdfpdf49475
020-2008 Strategi private.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Strategi private.pdf020-2008 Strategi private.pdfpdf35119
020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdf020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdfpdf89782
021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdf021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdfpdf501360
021-2008 Årlig melding 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Årlig melding 2007.pdf021-2008 Årlig melding 2007.pdfpdf76687
022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdf022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdfpdf25293
022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdf022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdfpdf62535
023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdf023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdfpdf29791
023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdf023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdfpdf457245
024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdf024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdfpdf16781
024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdf024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdfpdf215642
026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdf026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdfpdf36226
026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdf026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdfpdf295633
026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdf026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdfpdf26276
026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdf026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdfpdf183742
026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdf026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdfpdf123154
026-2008-2-eiendomsorganisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008-2-eiendomsorganisering.pdf026-2008-2-eiendomsorganisering.pdfpdf36590
027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdf027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdfpdf34418
028-2008 -årsplan for styret 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/028-2008 -årsplan for styret 2008.pdf028-2008 -årsplan for styret 2008.pdfpdf31520
029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdf029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdfpdf42424
030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdf030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdfpdf84266
030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdf030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdfpdf2166833
030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdf030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdfpdf25240

Fant du det du lette etter?