Tidligere styredokumenter

Søk i alle styredokumenter fra 2008 frem til i dag

2018

13. desember

15. november

28. oktober

18. oktober

13. september

24. august

6. august

14. juni

26. april

8. mars

1. februar


2017

14. desember

16. november

19. oktober

14. september

17. august

28. juni

15. juni

24. mai

27. april

9. mars

2. februar

2016

2015

2014

001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf
002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdf002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdf
002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdf002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdf
003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdf003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdf
003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdf
003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdf
003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdf003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdf
004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf
005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdf005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdf
006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdf006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdf
007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdf007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdf
007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdf007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdf
007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdf007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdf
007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdf007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdf
007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdf007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdf
008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf
010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdf010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdf
010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdf010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdf
011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdf011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdf
011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdf011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdf
012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdf012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdf
012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdf012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdf
012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdf012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdf
013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdf013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdf
013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdf013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdf
014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdf
014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdf014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdf
014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdf
015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdf015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdf
015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdf015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdf
015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdf015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdf
016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdf016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdf
016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdf016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdf
017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdf017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdf
017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdf
017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdf
018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf
022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdf022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdf
022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdf022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdf
023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdf023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdf
024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf
025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdf025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdf
025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdf025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdf
026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdf026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdf
026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdf026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdf
027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdf027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdf
027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdf027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdf
028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdf028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdf

2013

001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdf001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdf
002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdf002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdf
002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdf002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdf
003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdf003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdf
003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdf
003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdf003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdf
004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdf004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdf
004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdf004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdf
004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdf004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdf
004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdf004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdf
004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdf004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdf
005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdf005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdf
005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf
005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdf005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdf
006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdf006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdf
007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdf007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdf
007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdf007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdf
008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdf008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdf
008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdf008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdf
008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf
009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdf009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdf
009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdf009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdf
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdf
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdf
010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdf010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdf
011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdf011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdf
012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdf012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdf
012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdf012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdf
012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdf012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdf
013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdf013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdf
014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf
015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdf015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdf
015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdf015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdf
016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdf016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdf
016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdf016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdf
017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf
018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdf018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdf
019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdf019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdf
020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdf020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdf
020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdf020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdf
020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf
020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdf020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdf
021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdf021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdf
021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdf021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdf
021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdf021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdf
022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdf022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdf
023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdf023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdf
024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdf024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdf

2012

002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdf002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdf
002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdf002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdf
002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdf002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdf
003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdf003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdf
004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf
004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf
004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdf004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdf
004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdf004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdf
004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdf004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdf
004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdf004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdf
005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdf005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdf
005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdf005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdf
006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdf006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdf
006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdf006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdf
006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdf006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdf
007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf
009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdf010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdf
011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdf011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdf
012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf
013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdf013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdf
014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdf014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdf
015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdf015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdf
015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdf015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdf
016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf
017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdf017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdf
018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdf018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdf
018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdf018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdf
019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdf019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdf
019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdf
019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdf
020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdf020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdf
021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdf021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdf
021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdf021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdf
022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdf023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdf
024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdf024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdf
025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdf025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdf
026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdf026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdf
027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdf027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdf
028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdf028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdf
029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdf029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdf
030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdf030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdf
031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdf032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdf
033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdf033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdf
034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdf034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdf
035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdf035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdf
035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdf035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdf

2011

001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdf001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdf
002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdf002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdf
003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdf003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdf
003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf
003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdf003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdf
005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdf005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdf
005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdf005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdf
005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdf005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdf
005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdf005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdf
005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdf005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdf
005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf
006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf
007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdf007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdf
008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdf008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdf
009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdf010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdf
010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdf010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdf
010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf
010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdf010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdf
011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdf011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdf
011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdf011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdf
012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdf012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdf
012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdf012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdf
013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdf013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdf
014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf
017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdf017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdf
018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdf018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdf
018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdf018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdf
019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdf019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdf
019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdf019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdf
019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdf
019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdf
020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdf020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdf
020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf
020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf
021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdf021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdf
022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf
022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdf022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdf
022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdf
022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdf
022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdf022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdf
022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdf022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdf
022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdf022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdf
022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf
023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdf023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdf
024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdf
024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdf
025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdf025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdf
026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdf026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdf

2010

001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdf001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdf
002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdf002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdf
002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdf002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdf
002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdf002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdf
003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdf003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdf
003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdf003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdf
003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdf003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdf
003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdf003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdf
004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdf004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdf
004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdf004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdf
004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdf004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdf
005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf
006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdf006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdf
006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdf006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdf
006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdf006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdf
007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdf007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdf
007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdf007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdf
008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf
008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdf008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdf
009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdf010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdf
010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdf010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdf
011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdf011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdf
012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdf012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdf
013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdf013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdf
014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf
015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdf015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdf
015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdf015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdf
015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdf015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdf
016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdf016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdf
017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf
017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf
017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdf017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdf
017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdf017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdf
018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf
019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdf020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdf
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdf
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdf
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdf
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdf
022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdf022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdf
023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf
025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdf026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdf
027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdf027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdf
028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdf028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdf
028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdf028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdf
029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdf029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdf

2009

002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdf002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdf
002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdf002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdf
002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdf002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdf
003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdf003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdf
004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdf004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdf
005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdf005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdf
005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdf005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdf
006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdf006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdf
007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdf007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdf
008-2009 Årlig melding 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/008-2009 Årlig melding 2008.pdf008-2009 Årlig melding 2008.pdf
009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdf009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdf
010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdf010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdf
011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdf011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdf
012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdf012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdf
013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdf013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdf
014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdf014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdf
015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdf015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdf
017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdf017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdf
018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf
018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf
019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdf019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdf
020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdf020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdf
020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdf020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdf
020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdf020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdf
020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdf020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdf
021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdf021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdf
021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdf021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdf
021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdf
021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdf
022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdf022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdf
023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdf023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdf
024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdf024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdf
025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdf025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdf
025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdf025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdf
025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdf025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdf
025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdf025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdf
025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdf
025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdf
025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdf
025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdf
025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdf025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdf
025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdf
026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdf026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdf
026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdf026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdf
026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdf026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdf
027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdf027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdf
028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdf028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdf
029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdf029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdf
030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdf030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdf
031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdf031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdf

2008

001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdf001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdf
002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf
002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdf
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdf
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf
003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdf003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdf
003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdf003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdf
004-2008 mål AD 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/004-2008 mål AD 2008.pdf004-2008 mål AD 2008.pdf
005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdf005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdf
006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf
006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf
007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdf007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdf
007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdf007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdf
007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdf007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdf
008-2008 Status tidligere styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Status tidligere styresaker.pdf008-2008 Status tidligere styresaker.pdf
008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdf008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdf
009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdf009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdf
009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdf009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdf
010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdf010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdf
011-2008 Årsplan for styret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/011-2008 Årsplan for styret.pdf011-2008 Årsplan for styret.pdf
014-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/014-2008 Underlag for orientering.pdf014-2008 Underlag for orientering.pdf
015-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/015-2008 Underlag for orientering.pdf015-2008 Underlag for orientering.pdf
016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdf016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdf
017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdf017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdf
017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdf017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdf
018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdf018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdf
018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdf018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdf
019-2008 Rapportering januar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/019-2008 Rapportering januar.pdf019-2008 Rapportering januar.pdf
020-2008 Strategi private.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Strategi private.pdf020-2008 Strategi private.pdf
020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdf020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdf
021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdf021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdf
021-2008 Årlig melding 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Årlig melding 2007.pdf021-2008 Årlig melding 2007.pdf
022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdf022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdf
022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdf022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdf
023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdf023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdf
023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdf023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdf
024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdf024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdf
024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdf024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdf
026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdf026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdf
026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdf026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdf
026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdf026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdf
026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdf026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdf
026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdf026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdf
026-2008-2-eiendomsorganisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008-2-eiendomsorganisering.pdf026-2008-2-eiendomsorganisering.pdf
027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdf027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdf
028-2008 -årsplan for styret 2008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/028-2008 -årsplan for styret 2008.pdf028-2008 -årsplan for styret 2008.pdf
029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdf029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdf
030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdf030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdf
030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdf030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdf
030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdf030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdf

Fant du det du lette etter?