Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legges fram for styret i det enkelte helseforetak. På denne siden finner du informasjon om våre resultater på utvalgte områder og du finner nøkkeltall. Du finner også dokumentasjon i form av årsberetninger og årlig melding.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. ​Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

2019 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2019 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2019 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf6496776
2018 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2018 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2018 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf6772718
2017 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2017 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2017 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf15279781
2016 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2016 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2016 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf3322611
2015 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2015 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2015 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf7892604
2014 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2014 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2014 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf2198233
2013 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2013 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2013 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1441623
2012 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2012 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2012 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf2678881
2011 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2011 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2011 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf4286328
2010 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2010 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2010 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf3164471
2009 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2009 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2009 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1935048
2008 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2008 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2008 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1130525
2007 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2007 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf2007 - Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf2600934
2006 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2006 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdf2006 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfpdf2130121
2006 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2006 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdf2006 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfpdf1037451
2005 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2005 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdf2005 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfpdf2372869
2005 - Årsrapport Helse SØR RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2005 - Årsrapport Helse SØR RHF.pdf2005 - Årsrapport Helse SØR RHF.pdfpdf1729021
2004 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2004 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdf2004 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfpdf3555877
2004 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2004 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdf2004 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfpdf1361847
2003 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2003 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdf2003 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfpdf782852
2003 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2003 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdf2003 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfpdf2988545
2002 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2002 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdf2002 - Årsrapport Helse Øst RHF.pdfpdf768042
2002 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årsrapport/2002 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdf2002 - Årsrapport Helse Sør RHF.pdfpdf3185540


Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.

Lov om helseforetak (§ 34) pålegger styret for det regionale helseforetaket å rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Årlig melding er nærmere beskrevet i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

Årlig melding skal:

  • Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett.
  • Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet.
  • Gi grunnlag for å identifisere viktige politiske problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget.
  • Gi departementet rapportering på oppfølgning av styringsdokumentet.

2019 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2019 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2019 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1341980
2018 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2018 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2018 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1276774
2017 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2017 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2017 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf847965
2016 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2016 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2016 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1212791
2015 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2015 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2015 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf689467
2014 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2014 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2014 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf734766
2013 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2013 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2013 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf969984
2012 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2012 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2012 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1330816
2011 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2011 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2011 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1667331
2010 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2010 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2010 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf4018105
2009 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2009 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2009 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf2892688
2008 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2008 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2008 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf3689339
2007 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2007 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdf2007 - Årlig melding Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf2209245
2006 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2006 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdf2006 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfpdf5108356
2006 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2006 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf2006 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfpdf253304
2005 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2005 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdf2005 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfpdf436592
2005 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2005 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf2005 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfpdf192870
2004 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2004 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdf2004 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfpdf1400299
2004 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2004 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf2004 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfpdf917826
2003 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2003 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdf2003 - Årlig melding Helse Øst RHF.pdfpdf268256
2003 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2003 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf2003 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfpdf428295
2002 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Årlig melding/2002 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdf2002 - Årlig melding Helse Sør RHF.pdfpdf109382

Tertialrapporter

Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2019.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2019.pdfpdf1835362
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2019.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2019.pdfpdf1036602
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2018.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2018.pdfpdf1881600
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2018.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2018.pdfpdf2567475
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2017.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2017.pdfpdf2315716
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2017.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2017.pdfpdf1658763
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2016.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2016.pdfpdf1547195
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2016.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2016.pdfpdf1280694
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2015.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2015.pdfpdf1442987
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2015.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2015.pdfpdf1687010
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2014.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2014.pdfpdf894928
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2014.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2014.pdfpdf2124662
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2014.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2014.pdfpdf1685363
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2013.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2013.pdfpdf1807618
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2013.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2013.pdfpdf3034507
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2012.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 3. tertial 2012.pdfpdf1403448
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2012.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2012.pdfpdf1696724
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2012.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2012.pdfpdf1427924
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2011.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 2. tertial 2011.pdfpdf5002903
Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Tertialrapport/Tertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2011.pdfTertialrapport Helse Sør-Øst RHF 1. tertial 2011.pdfpdf2451667

Historien - fra helsereformen 2002

18. januar 2001 sendes høringsutkast om ny helsereform og organisering av spesialisthelsetjenesten ut. 6. april samme år fremmes Lov om helseforetak for Stortinget (Ot.prp 66 / 2000-2001). Odelstinget behandler loven i møtet 6. juni, og 6. juli deles landet inn i fem regionale helseforetak. Fem regionale styrer oppnevnes og lokaliseringen kommer på plass. 

Høsten 2001 etableres 47 helseforetak i landet, med styrer, stiftelsesdokumenter og åpningsbalanse (økonomi).

1. januar 2002 starter det nye eierskapet som i vår region da var Helse Sør RHF med underliggende helseforetak og Helse Øst RHF med underliggende helseforetak.

De regionale helseforetakene jobbet videre med strategier, funksjons- og oppgavefordeling og fusjonerte også etter hvert flere helseforetak (sykehus).

I 2003 hadde Helse Øst RHF 7 helseforetak og Helse Sør 10 helseforetak.

 De regionale helseforetakene fikk med helsereformen to hovedoppgaver;

  • "Sørge-for-ansvaret”; samlet ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester.
  • Eieransvaret; eier og utøver styring av regionens helseforetak.

Hva innebar helsereformen/sykehusreformen?

•Et skifte til statlig eierskap

•Helt ny organisering, i helseforetak

•Helseforetak som selvstendige rettssubjekter og arbeidsgiver

•Forpliktelsene i helselovgivningen er overført til de regionale helseforetakene (RHFene)

•Avtaler og kontakter ble overtatt av RHF/HF

Etablering av Helse Sør-Øst RHF

I januar 2007 ble det klart fra Helse- og omsorgsdepartementet, at de to regionale helseforetakene i sør og øst skulle slås sammen. Det ble etablert en interimsorganisasjon som arbeidet med sammenslåing fram til etableringstidspunktet 1. juni 2007. Det første styret for Helse Sør-Øst RHF ble utnevnt i mars 2007. Og i mai samme år ble det besluttet at hovedkontoret for den nye sammenslåtte regionen skulle ligge på Hamar. Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007.

Fant du det du lette etter?