logo Helse Sør-Øst
Foto av en gammel mann i stol som ser opp på en smilende kliniker i hvit frakk.

Vårt oppdrag

De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver;

  • de eier helseforetakene i helseregionen (eieransvar)
  • skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar)

Spesialisthelsetjenestene tilbys av egne helseforetak eller kjøpes fra private aktører.  

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Helse Sør-Øst RHF får sitt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det blir gitt i form av et oppdragsdokument med føringer og krav for året. 

Oppdragsdokumentet leveres i foretaksmøtet i januar. I tillegg kan det gis ytterligere krav og føringer i foretaksmøter gjennom året.

Om oppdraget

Helse Sør-Øst RHF er den strategiske enheten som eier helseforetakene i regionen. Det oppdragsdokumentet vi som regionalt helseforetak har fått fra departementet, danner basis for de krav og føringer vi stiller overfor våre helseforetakene (sykehusene).

Mål og strategier, samt krav og føringer

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Oversikt over årsrapporter, årlig melding og nøkkeltall


De fire regionale helseforetakene i Norge har ansvar for spesialisthelsetjenesten i hver sin regionen. Vår oppgave er å sørge for god behandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Våre hovedoppgaverSist oppdatert 11.01.2023