logo Helse Sør-Øst

Personvernerklæring forskning og innovasjon

Ved opprettelse av søknad om forsknings- og innovasjonsmidler på forskningsmidler.ihelse.net (eSøknad og eVurdering) eller ved å rapportere via forskningsprosjekter.ihelse.net (eRapport) blir du spurt om å oppgi personopplysninger om deg selv og om dine samarbeidspartnere. 

Dette inkluderer opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, fødselsår, tilknytning (institusjon), rolle i søknaden (prosjektleder, medarbeider, samarbeidspartner m.fl.) samt en beskrivelse av hva du aktivt skal bidra med i prosjektet. I tillegg registreres automatisk ip-adresse og det opprettes informasjonskapsler for å spore bruken av systemet. Du kan selv velge å legge inn opplysninger om samarbeidspartnere i søknader, men opplysningene må bekreftes via e-post eller tekstmelding fra hver samarbeidspartner gjennom en innebygget funksjon i systemet. 

Ved rapportering har du mulighet til å registrere offentliggjorte vitenskapelige publikasjoner og doktorgradsarbeider som er et resulat fra prosjektet. 

Personopplysningene behandles av de regionale helseforetakene for å utøve lovpålagte oppgaver, nærmere bestemt å legge til rette for og finansiere forsknings- og innovasjonsaktivitet i sektoren. Oppgaven utføres for  sikre at befolkningen får tilgang til helsetjenester av høy kvalitet ved spesialisthelsetjenesten. Opplysningene som du registrerer i systemene eies og forvaltes av de regionale helseforetakene. Vi videreformidler ikke opplysninger om deg til en tredjepart uten ditt samtykke. Dette gjelder imidlertid ikke for myndighetspålagt rapportering, opplysninger til tilsynsmyndigheter eller i forbindelse med revisjon. Opplysningene kan også bli utlevert dersom de regionale helseforetakene mottar en rettslig kjennelse om utlevering av informasjon i forbindelse med en eventuell rettssak. 

 

 

 

Sist oppdatert 03.06.2024