logo Helse Sør-Øst

Hvorfor denne veilederen?

Jobber du etter disse 3 prinsippene, slipper du å gå omveier

I Helse Sør-Øst jobber vi etter disse prinsippene

1. Våre opplæringstiltak tar utgangspunkt i det praktiske arbeidet

Det man skal lære må ha direkte nytteverdi for arbeidsoppgavene som skal løses. Læringen skal gjøre medarbeiderne trygge på at de gjør jobben riktig.Tenk på hva deltakerne trenger i sin arbeidshverdag. Når du lager et opplæringstiltak, skal deltakerne kunne ta kunnskapen i bruk på jobben med en gang.

Tre piler som har truffet blinken i sentrum av en måsklive.
Treff mål med en gang! Bruk veilederen for å sikre gode læringstiltak.
2. Læring er en aktivitet. Aktiviser og engasjer deltakeren

Alle lærer best når de er motivert, engasjert og opplever at læringsinnholdet svarer på spørsmål de selv har i egen arbeidshverdag. For at deltakerne skal huske og bruke det de har lært, må du gi dem eksempler og oppgaver som ligner på utfordringer de står overfor hver dag, og knagger å henge den nye kunnskapen på.

3. Vi utvikler læringskultur

Læring skal være noe vi gjør hver dag og sammen med kollegene våre. Det skal oppleves som gøy og viktig å videreutvikle kompetansen vår sammen, til beste for pasientene. En sentral oppgave for deg som utvikler læring, er å gi deltakerne følelsen av at de er med i et fellesskap der vi alle jobber sammen for å skape en enda bedre helsetjeneste.

Livslang læring gjelder hos oss

Livslang læring er tilnærmingen vi legger til grunn for kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten i vår region.

Det handler om at vi må aktivt søke å heve vår kompetanse. Dette gjør vi blant annet i jobben i det daglige og sammen med våre kolleger. I tilrettelegging for læring hos andre (kolleger, samarbeidspartnere eller pasienter og pårørende m.fl.), er det
viktig å få til gode læringsløp. Jobben er en viktig arena for læring, og vi utvikler og hever vår kompetanse med utgangspunkt i jobbens behov og våre interesser.

Hvordan kan læring bli aktiviserende, engasjerende og reflekterende?

Vi må evne å bruke teknologiske og andre virkemidler til å skape variasjon, motivasjon og læringslyst. Når læring er engasjerende, blir deltakeren trigget til å ta i bruk det de har lært.

Er du med å skape et læringsfellesskap på jobben?

Læringsfellesskapene vi har på jobben skaper en naturlig inngangsport for å dele kunnskap og ferdigheter med kollegene, slik at vi kan lære av og med hverandre.

Kjernen i vår virksomhet er kompetansen til medarbeidere og ledere. Arbeidsplassen skal være den primære arenaen for læring og utvikling.
Regional utviklingsplan 2040

Se Regional utviklingsplan 2040 

 

Sist oppdatert 11.06.2024