logo Helse Sør-Øst
Grafisk brukergrensesnitt

Drift og organisering

Det er påbegynt et arbeid med kartlegging av gode eksempler på drift og organisering av tjenesten (sengeposter spesielt). Formålet er å tilgjengeliggjøre nyttig informasjon og løsninger som deretter kan tjene som et verktøy for ledere for god drift og ledelse.

Sist oppdatert 27.06.2024