logo Helse Sør-Øst
En dame som sitter ved et skrivebord

God bruk av personell og kompetanse 

Norge står overfor en demografisk utfordring med en aldrende befolkning. Dette vil føre til at behovet for helse- og omsorgstjenester øker. For Helse Sør-Øst er det derfor viktig å implementere strategier som ikke bare øker tilgangen på personell og kompetanse, men som bidrar til å støtte evnen til omstilling og effektivisering.

    Kjerstin S. Bjerck

    Spesialrådgiver

    kjesu@helse-sorost.no 40607362

    Prosjektleder for Tørn og oppgavedeling i Helse Sør-øst

    Sist oppdatert 27.06.2024