Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter

Utviklingsplaner

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Sør-Øst RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018.

Nasjonale, regionale og lokale utviklingsplaner

 

 

Store utviklings- og byggeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Mer om arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling.

Nytt klinikkbygg og protonsenter på RadiumhospitaletStort akuttsykehus på Aker/regionsykehus på GaustadNytt bygg for regional sikkerhetsavdeling

 


Se også:

Regionalt planarbeid - foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet fått i oppdrag å vurdere overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus.

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.