Hopp til innhold
logo
Dronebilde av et sykehus under bygging

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

​​
​​
​​​​

 I Tønsbergprosjektet erstattet Sykehuset i Vestfold gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri. Utbyggingen var ferdig høsten 2021. 

Les mer om Tønsbergprosjektet (www.siv.no)

 

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF er ferdigstilt, og er i gang med test- og prøvedrift. Nybygget for psykisk helsevern rommer 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser. Bygget ligger på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg i Kristiansand. 

Det er planlagt å starte pasientbehandling i april 2023

Forprosjektrapport nybygg psykisk helsevern i Kristiansand

Kontraktsinngåelse for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus

Se også:

Sykehusbyggs informasjonsside

 

Styret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis og vil på sikt innebære samling av sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern på Nordbyhagen.

Prosjektets styringsdokument ble vedtatt 15. februar 2022.

Sentrale dokumenter:

Styresak 120-2021Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase for kreft- og somatikkbygg

Styresak 054-2018

Utbygging psykiatri ved Akershus universitetssykehus videreføres til konseptfase

Konseptrapport

KSK-rapport

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptfaserapporten for prosjektet Utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak.

Prosjektet startet forprosjektfasen i januar 2022, basert på lånetilsagn gitt over statsbudsjettet for 2022.


Utbygging somatikk Skien - Sykehuset Telemark HF (sthf.no)

Se også:

Styresak 132-2020

Styresak 055-2018

Konseptrapport

KSK-rapport


 Overordnede dokumenter

For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. 

Regional utviklingsplan


Sist oppdatert 20.04.2023
Fant du det du lette etter?