logo Helse Sør-Øst

Bygg og eiendom

Enheten skal bidra til et profesjonelt eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse. Den skal også bidra til at forvaltningen av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og på en måte som sikrer verdiene i eiendomsmassen.

​Ansatte i enh​​eten

Anne-Hilde Bråtebæk
avdelingsdirektør bygg- og eiendom  

Anne Charlotte Moe
​spesialrådgiver

Birger Stamsø
rådgiver​

Sigmund Stikbakke
spesialrådgiver

Tora Langseth
prosjektsjef

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Sist oppdatert 11.03.2024