Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi, og for å koordinere og innrette investeringer i teknologi for i størst mulig grad å understøtte den ønskede utviklingen i foretaksgruppen. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientenes helsetjeneste. IKT er et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skal bidra til forbedring av arbeidsprosesser uten uønsket variasjon som tar tiden tilbake til pasientrettet arbeid med moderne teknologi. .

​Ansatte i avdelingen

Simensen

Rune Simensen
direktør teknologi og e-helse, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Enheter under teknologi og e-helse

  • E-helse

    .

  • IKT-koordinering

    IKT-koordinering har ansvaret for koordinering av nasjonale og regionale IKT-aktiviteter i Helse Sør-Øst RHF. Enheten skal sørge for oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF, og på IKT-områdene til de øvrige helseforetakene. Videre har e...

  • IKT-prosjektportefølje

    IKT – Prosjektportefølje i Teknologi og e-helse har ansvaret for porteføljestyring, oppfølging og rapportering av den regionale IKT-porteføljen, inkludert de regionale programmene og prosjektene.

Fant du det du lette etter?