Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi, og for å koordinere og innrette investeringer i teknologi for i størst mulig grad å understøtte den ønskede utviklingen i foretaksgruppen. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientenes helsetjeneste. IKT er et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skal bidra til forbedring av arbeidsprosesser uten uønsket variasjon som tar tiden tilbake til pasientrettet arbeid med moderne teknologi.

​Ansatte i avdelingen

Simensen

Rune Simensen
direktør teknologi og e-helse, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Thomas Kielland, spesialrådgiver


Les om digitalisering og e-helse i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?