logo
Hender som holder mobil og id kort, pasient i bakgrunnen

Digitalisering og e-helse

God bruk av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte, og for at helsepersonell skal kunne få mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre innbyggernes kontakt med helsetjenesten enklere og bidra til at de opplever den som tilgjengelig.

Aktuelt

 • To ansatte foran pc skjerm
  28. juni 2023
  OUS med vellykket overgang til nytt pasientjournalsystem

  ‒ Dette gikk jo så bra! Første uka med DIPS Arena var den beste uka jeg har hatt på jobb på lenge, sier sykepleier Ove Bøe-Fjogstad på Infeksjonsmedisinsk isolatpost ved Ullevål.

 • Illustrasjonsbilde radiografi
  23. juni 2023
  Bedre pasientsikkerhet med regional radiologiløsning

  Denne våren tok Oslo universitetssykehus i bruk ny regional radiologiløsning og fire systemer ble til ett. Nå jobbes det videre med å innføre løsningen til flere helseforetak i regionen.

 • En gruppe kvinner som sitter ved et bord med datamaskiner
  21. juni 2023
  Bedre tverrfaglig samarbeid ved hjelp av digital patologi

  – Digital patologi gjør kommunikasjonen og samarbeidet mellom oss klinikere og patologene bedre, forteller brystkirurg Tone-Regine Sauve. Høsten 2022 startet patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold å fotografere alle vevsprøver med høykvalitetskameraer for å gjøre diagnostikken digital.

 • Illustrasjonsfoto: Lege foran skrivepult
  20. juni 2023
  Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

  Nå blir det enklere for behandlere å få tilgang til viktige helseopplysninger på tvers av omsorgsnivå og mellom sykehus. Målet er enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp for pasientene.

 • En lege som skriver på en bærbar datamaskin
  Bedre arbeidshverdag for ansatte ved OUS

  Denne uken er det en måned siden hele Oslo universitetssykehus tok i bruk DIPS Arena. Tilbakemeldingene fra de mange tusen brukerne er så langt positive. Til høsten kommer løsningen til Sykehuset Telemark og Vestre Viken. Det er Sykehuspartner som har ansvaret for moderniseringen av journalløsningen.

 • Smilende forsker ved stetoskop
  6. juni 2023
  Elektronisk logg for forskere i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF har lansert en elektronisk forskningslogg som gjør det enklere for forskere å planlegge, gjennomføre og dokumentere forskningsprosjekter.

Sist oppdatert 27.03.2023