logo Helse Sør-Øst

Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi, og for å koordinere og innrette investeringer i teknologi for i størst mulig grad å understøtte den ønskede utviklingen i foretaksgruppen. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientenes helsetjeneste. IKT er et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skal bidra til forbedring av arbeidsprosesser uten uønsket variasjon som tar tiden tilbake til pasientrettet arbeid med moderne teknologi.

​Ansatte i avdelingen

Simensen
Rune Simen​​​sen
direktør teknologi og e-helse, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Thomas Kielland
spesialrådgiver

Nis Johannesen
fagsjef for digital innovasjon

Les ​om digitalisering og e-helse i Helse Sør-Øst​​​​

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Enheter under teknologi og e-helse

    Sist oppdatert 03.01.2023