logo Helse Sør-Øst

Teknologi og e-helse

Teknologi og e-helse har ansvaret for realisering av Helse Sør-Østs IKT-strategi, og for å koordinere og innrette investeringer i teknologi for i størst mulig grad å understøtte den ønskede utviklingen i foretaksgruppen. Dette inkluderer bruk og utvikling av teknologitjenester med mål om å heve pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientenes helsetjeneste. IKT er et virkemiddel som skal støtte kjernevirksomhetens mål. Gjennomføring av IKT-strategien skal bidra til forbedring av arbeidsprosesser uten uønsket variasjon som tar tiden tilbake til pasientrettet arbeid med moderne teknologi.

​Ansatte i avdelingen

Simensen
Rune Simen​​​sen
direktør teknologi og e-helse, leder avdelingen med underenheter og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF

Thomas Kielland
spesialrådgiver

Nis Johannesen
fagsjef for digital innovasjon

Les ​om digitalisering og e-helse i Helse Sør-Øst​​​​

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

Enheter under teknologi og e-helse

  • E-helse

    Enhet for e-helse har et ansvar for den regionale IKT-porteføljen og utarbeider forslag til målarkitektur og veikart for virksomhetsarkitekturen i foretaksgruppen...

  • IKT-koordinering

    IKT-koordinering har ansvaret for koordinering av nasjonale og regionale IKT-aktiviteter i Helse Sør-Øst RHF. Enheten skal sørge for oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF, og på IKT-områdene til de øvrige helseforetakene. Videre har e...

  • IKT-prosjektportefølje

    IKT – Prosjektportefølje i Teknologi og e-helse har ansvaret for porteføljestyring, oppfølging og rapportering av den regionale IKT-porteføljen, inkludert de regionale programmene og prosjektene.

Sist oppdatert 03.01.2023