Enhet under teknologi og e-helse

IKT-koordinering

IKT-koordinering har ansvaret for koordinering av nasjonale og regionale IKT-aktiviteter i Helse Sør-Øst RHF. Enheten skal sørge for oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF, og på IKT-områdene til de øvrige helseforetakene. Videre har enheten ansvaret for leverandørstyringen i regionen. IKT-koordinering følger også opp hovedprosessene i det regionale helseforetaket, inkludert budsjett, langtidsplaner på IKT, oppdrag fra og rapportering til eier.

​Ansatte i enheten

Ole Johan Kvan, enhetsleder

Ole Johan Kvan, enhetsleder

Florentina Gorqaj, spesialrådgiver leverandørstyring

Frank Ivar Aarnes, spesialrådgiver/sekretariatsleder

Jan Olav Høgvold, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?