logo Helse Sør-Øst

IKT-koordinering

IKT-koordinering har ansvaret for koordinering av nasjonale og regionale IKT-aktiviteter i Helse Sør-Øst RHF. Enheten skal sørge for oppdrag og bestilling til Sykehuspartner HF, og på IKT-områdene til de øvrige helseforetakene. Videre har enheten ansvaret for leverandørstyringen i regionen. IKT-koordinering følger også opp hovedprosessene i det regionale helseforetaket, inkludert budsjett, langtidsplaner på IKT, oppdrag fra og rapportering til eier.

 

En mann i dress
Ole ​​Johan ​Kvan
enhetsleder

 

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.


​Kontakt 

 

Sist oppdatert 24.06.2024