logo Helse Sør-Øst
Smilende kvinnelig lege

Ledige stillinger

Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak er stadig på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

Helse Sør Øst RHF er et regionalt helseforetaksom har ansvar for sykehustjenester til tre millioner mennesker i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Agder. Det regionale helseforetaket har flere avdelinger som jobber både innen, helsefag, forskning og innovasjon, HR, økonomi, teknologi, jus og kommunikasjon. Det jobber om lag 160 personer i det regionale helseforetaket, som har sitt hovedkontor på Hamar. Administrerende direktør er Terje Rootwelt.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak. Det arbeider tilsammen 81 000 medarbeidere i helseforetakene. Samlet budsjett for foretaksgruppen er omlag 88 milliarder kroner.

Er du interessert i å arbeide i spesialisthelsetjenesten?

Utdanning

Helse Sør-Øst driver kompetanseutvikling på svært mange områder. For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i helsetjenesten, både på kort og lengre sikt, har vi et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell.
Les mer
Bilde av ansatt i blå skjorte med stetoskop rundt halsen, tastatur til pc og penn og papir

Norges største medarbeiderundersøkelse

​Medarbeiderundersøkelsen kartlegger forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres for at ledere og medarbeidere sammen skal finne frem til konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.
Les mer
Blid ansatt i operasjonssal med lue og munnbind

Om oss

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i vår region. Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.
Les mer
Eldre mannlig pasient i rullestol og smilende kvinnelig ansatt i hvit frakk som kommuniserer

Etikk i Helse Sør-Øst

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten. ​For å gjøre dette trenger Helse Sør-Øst generelle retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.
Les mer
Hender som holder et grønt eple
Sist oppdatert 17.01.2023