logo Helse Sør-Øst

Oppdrags- og bestillingsdokument

Helse Sør-Øst RHF utarbeider årlige oppdrags- og bestillingsdokument til helseforetakene. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året.    ​​


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                Sist oppdatert 28.02.2024