logo Helse Sør-Øst

Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustad

De gode fagmiljøene skal vi ta vare på. Det mener vi at vi gjør best ved å satse på en parallell utbygging på Aker og på Gaustad, og etter hvert samling av det meste av virksomheten i Oslo universitetssykehus på disse to stedene, skriver administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein i et innlegg publisert i Dagsavisen 23. april.

Publisert 26.04.2018
Sist oppdatert 06.01.2023

​​

Les mer på Oslo universitetssykehus sine nettsider.


Nedlegging av Ullevål var også tema i Stortingets spørretime denne uka da helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte ut spørsmål fra Bjørnar Moxnes i Rødt. Høie var tydelig på at beslutningen om framtidig struktur for Oslo universitetssykehus har vært behandlet i foretaksmøte.

 

- Det er faktisk jeg som har bestemt strukturen i Oslo – målbildet for det. Så det er underlagt folkevalgt styring. Det har skjedd i et foretaksmøte. Utfordringen har vært at helseministre før meg ikke tok tilstrekkelig ansvar og skar gjennom i denne diskusjonen – vi hadde kontinuerlig diskusjon om hvordan strukturen i Oslo skulle være. Det har forsinket planleggingen og utviklingen av dette.

 

Les referat fra ordvekslingen på stortingets nettsider.