logo

Gjennomføring

Hovedfre​​mdrift​

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur, riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. 

Foreløpig hovedfremdriftsplan
Gjennomføring ​​

​Start grunnarbeider Q2 2020
​Godkjenning fra DSA for protonbygg Q3 2020
​Start råbygg klinikkbygg  ​Q2 2021
​Start råbygg protonbygg  ​Q3 2021
​Start innvendige bygningsmessige og tekniske arbeider

​Q4 2021
​Start tett bygg ​Q2 2022
​Start installering protonutstyr ​Q2 2023
Start virksomhetstester​ ​Q4 2023
​Ordinær sykehusdrift ​Q2 2024
​OUS HF starter strålebehandling proton  ​Q3 2024

Entreprise​plan 

Det er valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser basert på både NS8405 og NS8407. Entreprisene er delt opp i hensiktsmessige størrelser, basert på ulike oppstartstidspunkt og faglig innhold. Det vil også bli gjennomført anskaffelser av medisinteknisk utstyr.

Gjennomføringsmodellen skal sikre at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Planen forventes samtidig å gi tilfredsstillende priskonkurranse i markedet.Oversikt over signerte kontrakter
​KONTRAKT​​​​​
​ENTREPRENØR​/ LEVERANDØR
​KONTRAKT SIGNERT
2812 Sekundærbinding i tekniske rom på tak Byemark Stål AS 09.03.2023
2701 Fast inventar Idema AS 11.04.2023
2446 Laminatdører Nordic Door AS 20.02.2023
2443 Spesialdører Geze Norge AS 21.12.2022
2811 Stål- og metallarbeider Jotne Ankers AS 12.12.2022
​2447 Glassfiberdører ​Norlock AS​ ​​16.11.2022
​2444 Stålplate- og profildører ​Nordic Production Group OÜ 08.11.2022​
​2571 Systemhimlinger ​F8 Entreprenør AS ​31.10.2022

​2105 Nettstasjon ved bygg J, div. hjelpearbeider AF Decom AS​ ​25.10.2022

​9470 Plasmajet ​Arctic Medical AS ​12.10.2022

​9212 Avtrekksskap ​Thune Produkter AS ​23.09.2022

9211 Sikkerhetskabinett​ ​Nino Labinteriör AB ​19.09.2022
​9561 Tannlegeunit ​Oslo Dental AS ​25.08.2022

​9103 MR 1,5 Tesla ​Simens Healthcare AS ​10.08.2022
​2551 Gulvoverflater

​Viking Entreprenør AS ​​08.08.2022
​9420 Pasientovervåking ​Avalon Medical AS ​28.06.2022
​2441 Lås- og beslagarbeider ​Certego AS ​28.06.2022
​9105 MR 1,5 Tesla ​Philips Norge AS ​22.06.2022
​9401 Uttakssentraler ​Dräger Norge AS ​18.06.2022
​9740 Dyreoppstalling ​Scanbur A/S ​08.06.2022
​2423 Malerarbeider ​Malercompagniet Oslo AS ​24.05.2022
​9405 Operasjonsmikroskop ​Carl Zeiss AS ​29.04.2022
​​5402 Pasientsignal ​​Ascom AS ​07.03.2022
​​2422 Tømrerarbeider ​F8 Entreprenører ​10.02.2022
​1421 Innmåling

​​Exact Geo Survey AS ​01.02.2022
​2271​​ Brannbeskyttelse og lydtetting​ ​​​Byggimpuls AS​ 13.01.2022​
​9614 Endoskopvaskemaskin og tørkeskap for endoskop Steelco Norge​ 07.01.2022​
​9612 Ultralydmaskemaskin ​Medon Scandinavia AS ​07.01.2022
9611 Kabinettvaskemaskin
Steelco Norge 
​07.01.2022
9615 Vaske- og spylekontaminator KEN Hygiene systems AS 05.01.2022
​9613 Autoklav lab og vaskeenhet ​Thune Produkter AS ​22.12.2021
​4601 Reservekraft ​Coromatic AS ​03.12.2021
​2421 Mur- og pussearbeider ​Murmesterne FJeldheim & Knudsen AS ​01.12.2021
​5201 IKT kabling og rom ​Datek Installasjon AS ​22.11.2021
​4001 Elektriske anlegg ​Powertech AS ​17.11.2021
9630 Sengevask ​​Thune Produkter AS ​26.10.2021
​9004 Onkologi Informasjon System (OIS) ​Varian Medical System Scandinavia A/S ​28.09.2021
​5401 Sikkerhet ​Avarn Security AS 14.09.2021​
​9650 Pasientløftere ​Etac AS 25.08.2021
4401 Belysningsutstyr ​Glamox AS ​02.07.2021
5001 Nettverk ​NetNordic Norway AS ​01.07.2021
3401 Gassanlegg ​GK Rør AS 30.06.2021
​3601 Luftbehandling ​GK Inneklima AS 26.06.2021​
3201 Varmeanlegg ​ Bravida AS ​23.06.2021
3701 Kjøleanlegg ​AF Energi og miljøteknikk AS ​26.05.2021
3501 Energisentral ​AF Energi og miljøteknikk AS ​26.05.2021
3301 Brannslukking ​KRV AS 21.05.2021
6301 Rørpost​ ​Norway Filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland 18.03.2021
5601 SD og automatisering Powertech Engineering AS 04.02.2021​
1101 Felles rigg og drift ​AF Decom AS ​01.02.202​1
​2203 Tett bygg ​Hent AS ​27.01.2021
​2201 Råbygg ​HAB Construction AS 25.11.2020
​6501 Avfallssug ​Envac Norge AS ​21.08.2020
​6201 Heiser ​Kone AS ​11.08.2020
​2103 Grunnarbeider og fundamenter ​HAB Construcion AS ​17.12.2019
​2101 Omlegging av teknisk infrastruktur Marthinsen og Duvholt AS/ Mady 12.08.2019
9001 Protonutstyr Varian Medical Systems 02.05.2019
8201 Arkitekt- og rådgivningstjenester Nordconsult AS/ Norcon ​ ​18.03.2019Regule​​​ring

Plan for omregulering av området er utviklet i parallell med konseptfase og forprosjektet. Planen ble oversendt til behandling i Oslo kommune i september 2019. Bystyret i Oslo egengodkjente reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser i møte 26. februar 2020. 

Planinnsyn, Oslo kommune

Prosjektfo​​rløp 

Gjennomføringsfasen omfatter alle aktiviteter etter forprosjektfasen og til prosjektet er gjennomført. 

Forprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført og vedtatt i 2019. Forprosjektet er siste del i tidligfaseplanleggingen ogdanner grunnlaget for gjennomføring av byggeprosjektet.

Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført som to adskilte konseptfaseutredninger.

Styret i Helse Sør–Øst RHF vedtok i sak 53-2016 at idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Konseptfaseutredning og skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet ble gjennomført 2017-2018. Nytt klinikkbygg ble godkjent og finansiert på statsbudsjettet for 2018.

Konseptfase proton ble gjennomført som et nasjonalt prosjekt med en styringsgruppe bestående av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene, Helse og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Kreftforeningen.

Skisseprosjekt for proton ble gjennomført som et lokalt prosjekt med Helse Sør-Øst RHF som oppdragsgiver i en egen, løsrevet prosess etter at det via Statsbudsjettet 2018 ble bevilget midler til innføring av protonbehandling i Norge.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2018 skisseprosjekt for nytt klinikkbygg og videreføring av dette. I samme sak ble det godkjent at det etableres protonsenter på Radiumhospitalet (sak 011-2018). Det ble lagt til grunn at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg og at det planlegges for et felles forprosjekt og en samlet utbygging av nytt klinikk- og protonbygg.

Idéfasearbeidet for Oslo universitetssykehus HF bygger på flere utredninger. Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 videreutvikling og et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF som inkluderer utvikling av et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

 

Overordnede dokumenter 

 

 

 Sist oppdatert 10.01.2023