logo Helse Sør-Øst

Gjennomføring

Hovedfre​​mdrift​

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur, riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. 

Foreløpig hovedfremdriftsplan
Gjennomføring ​​

​Start grunnarbeider Q2 2020
​Godkjenning fra DSA for protonbygg Q3 2020
​Start råbygg klinikkbygg  ​Q2 2021
​Start råbygg protonbygg  ​Q3 2021
​Start innvendige bygningsmessige og tekniske arbeider

​Q4 2021
​Start tett bygg ​Q2 2022
​Start installering protonutstyr ​Q2 2023
Start virksomhetstester​ ​Q4 2023
​Ordinær sykehusdrift ​Q2 2024
​OUS HF starter strålebehandling proton  ​Q3 2024

Entreprise​plan 

Det er valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser basert på både NS8405 og NS8407. Entreprisene er delt opp i hensiktsmessige størrelser, basert på ulike oppstartstidspunkt og faglig innhold. Det vil også bli gjennomført anskaffelser av medisinteknisk utstyr.

Gjennomføringsmodellen skal sikre at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Planen forventes samtidig å gi tilfredsstillende priskonkurranse i markedet.Oversikt over signerte kontrakter
​KONTRAKT​​​​​
​ENTREPRENØR​/ LEVERANDØR
​KONTRAKT SIGNERT
2812 Sekundærbinding i tekniske rom på tak Byemark Stål AS 09.03.2023
2701 Fast inventar Idema AS 11.04.2023
4201 Høyspent Elvia As 24.02.2023
2446 Laminatdører Nordic Door AS 20.02.2023
2443 Spesialdører Geze Norge AS 21.12.2022
2811 Stål- og metallarbeider Jotne Ankers AS 12.12.2022
​2447 Glassfiberdører ​Norlock AS​ ​​16.11.2022
​2444 Stålplate- og profildører ​Nordic Production Group OÜ 08.11.2022​
​2571 Systemhimlinger ​F8 Entreprenør AS ​31.10.2022
​2105 Nettstasjon ved bygg J, div. hjelpearbeider AF Decom AS​ ​25.10.2022
3901 Holdetank Jod Bravida Norge AS 24.10.2022
​9470 Plasmajet ​Arctic Medical AS ​12.10.2022
​9212 Avtrekksskap ​Thune Produkter AS ​23.09.2022
9211 Sikkerhetskabinett​ ​Nino Labinteriör AB ​19.09.2022
​9561 Tannlegeunit ​Oslo Dental AS ​25.08.2022
​9103 MR 1,5 Tesla ​Simens Healthcare AS ​10.08.2022
​2551 Gulvoverflater ​Viking Entreprenør AS ​​08.08.2022
​9420 Pasientovervåking ​Avalon Medical AS ​28.06.2022
​2441 Lås- og beslagarbeider ​Certego AS ​28.06.2022
​9105 MR 1,5 Tesla ​Philips Norge AS ​22.06.2022
​9401 Uttakssentraler ​Dräger Norge AS ​18.06.2022
​9740 Dyreoppstalling ​Scanbur A/S ​08.06.2022
​2423 Malerarbeider ​Malercompagniet Oslo AS ​24.05.2022
​9405 Operasjonsmikroskop ​Carl Zeiss AS ​29.04.2022
​​5402 Pasientsignal ​​Ascom AS ​07.03.2022
​​2422 Tømrerarbeider ​F8 Entreprenører ​10.02.2022
​1421 Innmåling ​​Exact Geo Survey AS ​01.02.2022
​2271​​ Brannbeskyttelse og lydtetting​ ​​​Byggimpuls AS​ 13.01.2022​
​9614 Endoskopvaskemaskin og tørkeskap for endoskop Steelco Norge​ 07.01.2022​
​9612 Ultralydmaskemaskin ​Medon Scandinavia AS ​07.01.2022
9611 Kabinettvaskemaskin
Steelco Norge 
​07.01.2022
9615 Vaske- og spylekontaminator KEN Hygiene systems AS 05.01.2022
​9613 Autoklav lab og vaskeenhet ​Thune Produkter AS ​22.12.2021
​4601 Reservekraft ​Coromatic AS ​03.12.2021
​2421 Mur- og pussearbeider ​Murmesterne FJeldheim & Knudsen AS ​01.12.2021
​5201 IKT kabling og rom ​Datek Installasjon AS ​22.11.2021
​4001 Elektriske anlegg ​Powertech AS ​17.11.2021
9630 Sengevask ​​Thune Produkter AS ​26.10.2021
​9004 Onkologi Informasjon System (OIS) ​Varian Medical System Scandinavia A/S ​28.09.2021
​5401 Sikkerhet ​Avarn Security AS 14.09.2021​
​9650 Pasientløftere ​Etac AS 25.08.2021
5302 Nødnett/ Røykdykker-kommunikasjon Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon 10.08.2022
4401 Belysningsutstyr ​Glamox AS ​07.07.2021
5001 Nettverk ​NetNordic Norway AS ​01.07.2021
3401 Gassanlegg ​GK Rør AS 30.06.2021
​3601 Luftbehandling ​GK Inneklima AS 26.06.2021​
4101 Sykeromskanaler Maxeta AS 25.06.2021
3201 Varmeanlegg ​Bravida AS ​23.06.2021
3101 Sanitæranlegg Bravida AS 23.06.2021
3201 Varmedistribusjon Bravida AS 23.06.2021
3701 Kjøleanlegg ​AF Energi og miljøteknikk AS ​26.05.2021
3501 Energisentral ​AF Energi og miljøteknikk AS ​26.05.2021
3301 Brannslukking ​KRV AS 21.05.2021
6301 Rørpost​ ​Norway Filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland 18.03.2021
5601 SD og automatisering Powertech Engineering AS 04.02.2021​
1101 Felles rigg og drift ​AF Decom AS ​01.02.202​1
​2203 Tett bygg ​Hent AS ​27.01.2021
​2201 Råbygg ​HAB Construction AS 25.11.2020
​6501 Avfallssug ​Envac Norge AS ​21.08.2020
​6201 Heiser ​Kone AS ​11.08.2020
​2103 Grunnarbeider og fundamenter ​HAB Construcion AS ​17.12.2019
​2101 Omlegging av teknisk infrastruktur Marthinsen og Duvholt AS/ Mady 12.08.2019
9001 Protonutstyr Varian Medical Systems 02.05.2019
8201 Arkitekt- og rådgivningstjenester Nordconsult AS/ Norcon ​ ​18.03.2019Regule​​​ring

Plan for omregulering av området er utviklet i parallell med konseptfase og forprosjektet. Planen ble oversendt til behandling i Oslo kommune i september 2019. Bystyret i Oslo egengodkjente reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser i møte 26. februar 2020. 

Planinnsyn, Oslo kommune

Prosjektfo​​rløp 

Gjennomføringsfasen omfatter alle aktiviteter etter forprosjektfasen og til prosjektet er gjennomført. 

Forprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført og vedtatt i 2019. Forprosjektet er siste del i tidligfaseplanleggingen ogdanner grunnlaget for gjennomføring av byggeprosjektet.

Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført som to adskilte konseptfaseutredninger.

Styret i Helse Sør–Øst RHF vedtok i sak 53-2016 at idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Konseptfaseutredning og skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet ble gjennomført 2017-2018. Nytt klinikkbygg ble godkjent og finansiert på statsbudsjettet for 2018.

Konseptfase proton ble gjennomført som et nasjonalt prosjekt med en styringsgruppe bestående av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene, Helse og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Kreftforeningen.

Skisseprosjekt for proton ble gjennomført som et lokalt prosjekt med Helse Sør-Øst RHF som oppdragsgiver i en egen, løsrevet prosess etter at det via Statsbudsjettet 2018 ble bevilget midler til innføring av protonbehandling i Norge.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2018 skisseprosjekt for nytt klinikkbygg og videreføring av dette. I samme sak ble det godkjent at det etableres protonsenter på Radiumhospitalet (sak 011-2018). Det ble lagt til grunn at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg og at det planlegges for et felles forprosjekt og en samlet utbygging av nytt klinikk- og protonbygg.

Idéfasearbeidet for Oslo universitetssykehus HF bygger på flere utredninger. Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 videreutvikling og et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF som inkluderer utvikling av et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

 

Overordnede dokumenter 

 

 

 Sist oppdatert 10.01.2023