logo Helse Sør-Øst

Prosjektorganisasjonen

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det utvikles tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Helse Sør-Øst RHF har som eier av prosjektet etablert en egen prosjektorganisasjon for å ivareta ansvaret med å planlegge, gjennomføre og bygge de nye sykehusene, frem til sykehusene er klare for overlevering til Oslo universitetssykehus HF.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Programdirektør Dag Bøhler leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektdirektør for Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Pål Høylie.

Diagram

Klikk her for å se kartet i større format 

​Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre (PS) med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret​​​ rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør. 

Prosjektstyret er gitt et eget mandat ​fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret består av følgende medlemmer: 

Morten Reymert - ​prosjektets styreleder (viseadministrerende direktør Oslo universitetssykehus HF)

Sigbjørn Smeland (klinikkdirektør kreft, Oslo universitetssykehus HF)

Anne-Hilde Bråtebæk (direktør bygg- og eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Mona Stensby (direktør stab, Helse Sør-Øst RHF) 

Dagne Hordvei (ekstern)

Tom Helge Rønning (administrerende direktør, Sykehuset Telemark)

Therese Hegedal (ansattvalgt)

Per Oddvar Synnes (prosjektverneombud)

Tove Nakken (brukerrepresentant)

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF. ​Sist oppdatert 02.03.2022