logo Helse Sør-Øst

Skisser og film

Bilder og skisser som utvikles gjennom prosjektforløpet skal illustrere hvordan nytt klinikk- og protonbygg planlegges.Se video om prosjektet 


 Sist oppdatert 16.09.2021