logo Helse Sør-Øst

Syklotron på Radiumhospitalet

Leverandøren av protonutstyr til det nye protonbygget på Radiumhospitalet har gjennom igangkjøring av syklotronen, som produserer protonene, avdekket en teknisk feil. De vil derfor erstatte denne med en tilsvarende ny syklotron.

Publisert 29.05.2024
En stor bygning med en stor betongvegg foran seg

Den nye syklotronen vil bli installert på Radiumhospitalet i begynnelsen av juli i år.

- For å eliminere all usikkerhet knyttet til oppstart og drift av anlegget er det en god løsning at syklotronen skiftes i sin helhet, og når dette kunne gjennomføres såpass raskt, gir dette god trygghet for en langsiktig løsning, sier prosjektdirektør Pål Høylie i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet.

- Den nye syklotronen vil leveres allerede tidlig i juli, slik at konsekvensene for fremdrift er relativt små. I praksis innebærer dette at oppstart av protonbehandling nå ser ut til å bli drøye to måneder senere enn planlagt. Denne utskiftingen vil ikke ha noen konsekvenser for ibruktagelsen for øvrig av det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet. Vi vil ta i bruk nye sengeområder, operasjonsstuer, poliklinikkrom m.m. som planlagt i september 2024, sier klinikkleder Sigbjørn Smeland i kreftklinikken i Oslo universitetssykehus.

Les mer: Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)