Utvikling av Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Regional sikkerhetsavdeling, som i dag holder til på Dikemark, skal få nytt bygg.

Helse Sør-Øst RHF har fra og med sommeren 2016 overtatt ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektene.


Aktuelle styresaker

053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf218137


 

Aktuelle dokumenter

Mandat for konseptfasen for ny regional sikkerhetsavdelingMandat for konseptfasen for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet Mandat for videreføring av arbeidet høsten 2016 og inn i 2017 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016


Aktualitetssaker

Tilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilpasser-oppstart-av-forprosjekt-for-regional-sikkerhetsavdelingTilpasser oppstart av forprosjekt for regional sikkerhetsavdelingHelse Sør-Øst RHF vil tilpasse oppstart av forprosjektet for nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum til fremdriften i reguleringssaken. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble torsdag 1.2 orientert om framdriften. 31.01.2018 23:00:00
Kontraktsignering Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-aker-og-gaustadKontraktsignering Aker og GaustadHelse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...30.01.2018 23:00:00
Foreslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foreslar-27-milliarder-i-lan-til-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitaletForeslår 2,7 milliarder i lån til nytt klinikkbygg på RadiumhospitaletRegjeringen vil foreslå at det i statsbudsjettet for neste år settes av 2,713 milliarder kroner i investeringslån til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Dette fortalte helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen da de i dag besø...28.08.2017 22:00:00
Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-flere-konkurranser-om-arkitekt-og-radgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...20.08.2017 22:00:00
Regional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på Ilahttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-sikkerhetsavdeling-prioritert-i-forste-trinn-pa-ilaRegional sikkerhetsavdeling prioritert i første trinn på IlaStyret for Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Planleggingsarbeidet går nå videre, med planlagt ferdigstilling av første byggetrinn i 2021. 14.06.2017 22:00:00
Utbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbyggingslosning-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-valgtUtbyggingsløsning for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet valgtStyret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapporten for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. To utbyggingsalternativer utredet, med ulik plassering på tomten. 14.06.2017 22:00:00
Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustad-i-parallell-neste-fase-vedtattUtbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtattPlanleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...14.06.2017 22:00:00
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Rapport med konkretisering av utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/rapport-med-konkretisering-av-utbygging-pa-aker-og-gaustadRapport med konkretisering av utbygging på Aker og GaustadStyret for Helse Sør-Øst RHF skal i juni ta stilling til videre framdrift for planleggingen av lokalsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Som grunnlag for å beslutte oppstart av konse...18.05.2017 22:00:00
Konseptrapport – Regional sikkerhetsavdeling på Ilahttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/konseptrapport-regional-sikkerhetsavdeling-pa-ilaKonseptrapport – Regional sikkerhetsavdeling på IlaKonseptrapport for utbygging av Regional sikkerhetsavdeling på Ila er nå klar og er sendt til ekstern kvalitetssikring. 18.05.2017 22:00:00
Konseptrapport – nytt klinikkbygg på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/konseptrapport-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitaletKonseptrapport – nytt klinikkbygg på RadiumhospitaletKonseptrapport for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet foreligger nå for behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF 24. mai og styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni. Samlet netto funksjonsareal for det nye klinikkbygget er 16 000 kvadratmeter.18.05.2017 22:00:00
Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/status-for-utbyggingsprosjekter-ved-oslo-universitetssykehusStatus for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehusI midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene. 03.05.2017 22:00:00
Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-utpektProsjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpektArbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. 27.02.2017 23:00:00
Aker bygges på 2020-tallethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-bygges-pa-2020-talletAker bygges på 2020-tallet Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus. 14.12.2016 12:30:15
Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-regional-sikkerhetsavdeling-utpektProsjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpektDet er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...06.12.2016 23:00:00
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00
Prioriterer regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prioriterer-regional-sikkerhetsavdelingPrioriterer regional sikkerhetsavdelingEt nybygg for regional sikkerhetsavdeling, skal prioriteres i første etappe av den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i sitt møte den 16. juni. 15.06.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?