logo Helse Sør-Øst

Ventetider ved tilbudene innen Helse og arbeid

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Sykehuset Innlandet 5 uker 29.05.2024 Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade Ottestad  
           
           

Sykehus Ventetider Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Oslo universitetssykehus Aker Kontinuerlig 29.05.2024 Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter. Gruppetilbud eller individuelle tilbud. Oslo  

Sykehus Ventetider Oppdatert Vurdering Sted  Kommentar
Diakonhjemmet sykehus 6-12 uker 27.05.2024 Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon Oslo Pasientene får tilbud om en individuell  introduksjons-
samtale ca 4 uker etter henvisning samt tilbud om 4-ukers kurs i mestring av angst og depresjon i ventetiden fram til poliklinisk terapi.
Lovisenberg 
Diakonale Sykehus
4-​16 uker 05.046.2024 Psykolog-
samtaler
Oslo I  tillegg: Mestrings-
orienterte kurs for ulike plager og symptomer, f.eks depresjon, panikkangst, sosial angst, generalisert angst, stress og søvnproblemer. Oppdatert informasjon på sykehusets hjemmeside: 
www.lds.no
Oslo universitets-
sykehus, Nydalen DPS
13-14 uker 27.05.2024 Kveldspoliklinikk for lettere psykiske lidelser, angst og depresjon Oslo ​Telefon/
video-konsultasjoner
Oslo universitets-
sykehus, Kreft-
rehabiliterings-senteret Aker sykehus
12 uker 29.05.2024 Samtaletilbud: Kartleggingssamtale hos psykolog, og videre oppfølging hos sosionom, kreftsykepleier eller psykolog ved behov.

Oslo  
Sykehuset i Vestfold 4 uker 10.04​​.2024 Korttids-tilbud v/lettere psykiske lidelser (angst/depresjon) hos psykolog Tønsberg Den første samtalen gis hos 
sykepleier/
fysioterapeut
Sykehuset Telemark 11 uker 27.05​.2024 Utredning og behandling av sammensatte problem-
stillinger; 
muskel-/
skjelett og/eller psykiske plager.
Porsgrunn  
Vestre Viken HF (se til høyre) 15.06​.2023 Psykisk helsevern - angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

​Kongsberg DPS: 10-12 uker (oppdatert 15.06)

Bærum DPS: 8 uker (oppdatert 11.01​​​)

Drammen DPS: 6 uker (oppdatert 08.01​)

Asker DPS: 7 uker (oppdatert 05.04)

 
Sykehuset Innlandet HF 12 uker 27.05​​​​.2024 Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

 

 
Akershus universitets-
sykehus HF
4-8 uker 05.04.2024 Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

Groruddalen DPS: 4-6 uker (oppdatert 05.04)
Kongsvinger DPS: 8 uker​ (oppdatert 27.05​)

 
Sykehuset 
Østfold HF
4-12 uker 05.04.2024 Psykisk helsevern – angst og depresjon

Fredrikstad: 4 uker (05.04) Halden/Sarpsborg: 7 uker

Askim: 12 uker. (28.05)

 
Sørlandet sykehus HF 6-​12 uker 26.01.2023 Psykisk helsevern - angst og depresjon

DPS Østre Agder: 10-12 uker (oppdatert 27.05.24)
DPS Solvang: 6-12 uker (oppdatert 26.01​.23)

 

Avtaler med private

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Norsk Arbeidshelse 4-12 uker 04.06.2024 Poliklinisk tilbud - mild til moderat angst og depresjon

Tønsberg: 4 uker. Sarpsborg/Askim/Porsgrunn/ Ski/Oslo/Lillehammer/Hamar: 8 uker. Kristiansand/Arendal: 12 uker.

 
 

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Oslo universitetssykehus, Ullevål 4 uker 10.06.2024 Utredning av nakke- og rygglidelser Oslo Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Sykehuset i Vestfold Kontakt poliklinikken eller kontakt-
person
27.05.2024 Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser Stavern Kysthospitalet 
Stavern
Sykehuset i Vestfold 1 uke 27.05.2024 Poliklinikk som tilbyr rask avklaring for personer med muskel- og skjelett plager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler. Tønsberg Tilbud om telefon-
konsultasjoner. Kun tilbud om oppmøte for noen få. Kysthospitalet i Stavern. 
Sykehuset Innlandet ​14 uker 29.05.2024 Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager Ottestad Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; Ottestad
Sykehuset Telemark 11 uker 27.05.2024 Utredning og behandling av sammensatte problemstillinger; muskel-/skjelett og/eller psykiske plager. Porsgrunn  
Sykehuset Østfold HF 4-6 uker 30.05.2024 Behandling av skulderproblematikk    
Sykehuset Østfold HF 4-6 uker 30.05.2024 Muskel/skjelett - tverrfaglig poliklinikk​​    
Sørlandet sykehus HF 11 uker 11.06.2024 Utredning og rehabilitering langvarige muskel/skjelettplager    
Vestre Viken HF   05.04.2024 Utredning og behandling av ​muskel/skjelettplager

Bærum sykehus: 4-5 uker. (oppdatert 04.06)

Ringerike sykehus: 4 uker(oppdatert 05.04​)

Drammen sykehus: 4 uker (oppdatert 27.05)

Kongsberg sykehus: 3 uker (oppdatert  24.05)

 
Sist oppdatert 13.04.2023