logo

Ventetider ved tilbudene innen Helse og arbeid

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Sykehuset Innlandet 8 uker 19.01.2023 Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade Ottestad  
           
           

Sykehus Ventetider Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Oslo universitetssykehus Aker Kontinuerlig 11.09.2023 Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter. Gruppetilbud eller individuelle tilbud. Oslo  

Sykehus Ventetider Oppdatert Vurdering Sted  Kommentar
Diakonhjemmet sykehus 6-12 uker 11.09.2023 Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon Oslo Pasientene får tilbud om en individuell  introduksjons-
samtale ca 4 uker etter henvisning samt tilbud om 4-ukers kurs i mestring av angst og depresjon i ventetiden fram til poliklinisk terapi.
Lovisenberg 
Diakonale Sykehus
4-​16 uker 11.09​​​​.2023 Psykolog-
samtaler
Oslo I  tillegg: Mestrings-
orienterte kurs for ulike plager og symptomer, f.eks depresjon, panikkangst, sosial angst, generalisert angst, stress og søvnproblemer. Oppdatert informasjon på sykehusets hjemmeside: 
www.lds.no
Oslo universitets-
sykehus, Nydalen DPS
9-10 uker 11.09.2023 Kveldspoliklinikk for lettere psykiske lidelser, angst og depresjon Oslo ​Telefon/
video-konsultasjoner
Oslo universitets-
sykehus, Kreft-
rehabiliterings-senteret Aker sykehus
16-20 uker 11.09.2023 Psykososial poliklinikk (psykologsamtaler) 
for pasienter behandlet for kreft samt deres pårørende.
Oslo Video-konsultasjoner
Sykehuset i Vestfold 2 uker 11.09​​.2023 Korttids-tilbud v/lettere psykiske lidelser (angst/depresjon) hos psykolog Tønsberg Den første samtalen gis hos 
sykepleier/
fysioterapeut
Sykehuset Telemark 7 uker 11.09​.2023 Utredning og behandling av sammensatte problem-
stillinger; 
muskel-/
skjelett og/eller psykiske plager.
Porsgrunn  
Vestre Viken HF (se til høyre) 15.06​.2023 Psykisk helsevern - angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

​Kongsberg DPS: 10-12 uker (oppdatert 15.06)

Bærum DPS: 5-6 uker (oppdatert 12.09​​​)

Drammen DPS: 6 uker (oppdatert 11.08​)

Asker DPS: 3 uker (oppdatert 11.09)

 
Sykehuset Innlandet HF 12 uker 11.09​​​​.2023 Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

 

 
Akershus universitets-
sykehus HF
4-8 uker 07.08.2023 Psykisk helsevern – angst, depresjon og tilpasnings-
forstyrrelser

Groruddalen DPS: 6-8 uker (oppdatert 11.09)
Kongsvinger DPS: 4-6 uker​ (oppdatert 07.08​)

 
Sykehuset 
Østfold HF
3-5 uker 18.09.2023 Psykisk helsevern – angst og depresjon

Fredrikstad: 4 uker. Halden/Sarpsborg: 3 uker. Askim: 5 uker.

 
Sørlandet sykehus HF 6-​12 uker 26.01.2023 Psykisk helsevern - angst og depresjon

DPS Østre Agder: 8-10 uker (oppdatert 11.09)
DPS Solvang: 6-12 uker (oppdatert 26.01​)

 

Avtaler med private

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Norsk Arbeidshelse 10 uker 05.09.2023 Poliklinisk tilbud - mild til moderat angst og depresjon

Lillehammer/Hamar/Oslo/Sarpsborg/Askim/Ski/Kristiansand/Arendal/Porsgrunn og Tønsberg: 10 uker

 
 

Sykehus Ventetid Oppdatert Vurdering Sted Kommentar
Oslo universitetssykehus, Ullevål 4 uker 11.09.2023 Utredning av nakke- og rygglidelser Oslo Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Sykehuset i Vestfold Kontakt poliklinikken eller kontakt-
person
11.09.2023 Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser Stavern Kysthospitalet 
Stavern
Sykehuset i Vestfold 1 uke 11.09.2023 Poliklinikk som tilbyr rask avklaring for personer med muskel- og skjelett plager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler. Tønsberg Tilbud om telefon-
konsultasjoner. Kun tilbud om oppmøte for noen få. Kysthospitalet i Stavern. 
Sykehuset Innlandet ​10 uker 19.01.2023 Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager Ottestad Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; Ottestad
Sykehuset Telemark 7 uker 11.09.2023 Utredning og behandling av sammensatte problemstillinger; muskel-/skjelett og/eller psykiske plager. Porsgrunn  
Sykehuset Østfold HF 6 uker 11.09.2023 Behandling av skulderproblematikk    
Sykehuset Østfold HF 10-12 uker 11.09.2023 Muskel/skjelett - tverrfaglig poliklinikk​​    
Sørlandet sykehus HF 10 uker 09.08.2023 Utredning og rehabilitering langvarige muskel/skjelettplager    
Vestre Viken HF   02​.06.2023 Utredning og behandling av ​muskel/skjelettplager

Bærum sykehus: 2-3 uker. (oppdatert 19.09)

Ringerike sykehus: 2 uker(oppdatert 11.09​)

Drammen sykehus: 4 uker (oppdatert 08.08)

Kongsberg sykehus: 4 uker (oppdatert   02.06)

 
Sist oppdatert 13.04.2023