logo Helse Sør-Øst
To sykehusansatte studerer et dokument

Oppdaterte ventetider

Etter pandemien har det vært en særlig økning i ventetidene innenfor somatikk og psykisk helsevern. Disse områdene har derfor et ekstra stort fokus.

Se også tall og statistikk på Helsedirektoratets nettsider

Ventetider mai 2024

Alle fagområder

Graf som viser samlede ventetider for 2024

Somatikk

Graf som viser ventetider for somatikk mai 2024

Psykisk helsevern voksne

Graf som viser ventetider for psykisk helsevern voksne mai 2024

Psykisk helsevern barn og unge

Graf som viser ventetider for psykisk helsevern barn og unge mai 2024

Rusbehandling (TSB)

Graf som viser ventetider for rusbehandling mai 2024

 

 

Fristbrudd første tertial 2024


Alle fagområder

Graf som viser samlet andel fristbrudd første tertial 2024

Somatikk

Graf som viser andel fristbrudd somatikk første tertial 2024

Psykisk helsevern voksne

Graf som viser andel fristbrudd psykisk helsevern voksne første tertial 2024

Psykisk helsevern barn og unge

Graf som viser andel fristbrudd psykisk helsevern barn og unge første tertial 2024

Rusbehandling (TSB)

Graf som viser andel fristbrudd rusbehandling første tertial 2024

 

Sist oppdatert 05.07.2024