logo Helse Sør-Øst
To operasjonssykepleiere smiler

Ventetider

Vi skal legge til rette for at ventetidene i sykehusene reduseres – både på kort og lang sikt. Alle pasienter skal være trygge på å motta forsvarlige tjenester innen forsvarlig tid.

Sist oppdatert 28.06.2024