logo Helse Sør-Øst

Endringer i pågående forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og budsjett i opprinnelig søknad. Hvis det oppstår behov for endringer i prosjektet, må prosjektleder melde inn dette skriftlig til Helse Sør-Øst RHF fortløpende. 

​Skjema for endringer i pågående forskningsprosjekter:

Utfylt skjema skal sendes til forskningsmidler@helse-sorost.no

Generelle betingelser for forskningsprosjekter

Helse Sør-Øst RHF har generelle betingelsene for forskningsprosjekter. 

Forskningsprosjekter og -tiltak finansiert av Helse Sør-Øst RHF - generelle betingelser for forskningsprosjekter og -tiltak​​. 

Søknad om endring - når kan du forvente svar:

Søknader behandles vanligvis fortløpende, men det må påregnes lengre behandlingstid i noen perioder.​

 


Sist oppdatert 24.01.2024