logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Oversikt over hvilke helseforetak/sykehus i regionen som kan få tildelt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

Helseforetak:  

 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Vestre Viken HF 
   


Ideelle, private sykehus:  

 • Betanien Hospital
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Revmatismesykehuset 

 

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler

Sist oppdatert 02.06.2023