logo Helse Sør-Øst
ikoner

Fremdrift

Fra oppstart av grunnarbeider på tomten til klinisk bruk, er gjennomføringsfasen vurdert til i underkant av 3,5 år. 

 

Tentative milepæler: 

2023

21. juni: Investeringsbeslutning fra Helse Sør-Øst RHF

August: Etablering av brakkerigg og oppstart forberedende arbeider

Oktober: Oppstart gravearbeider


2024

Juni: Oppstart råbygg


2025

Februar: Tett bygg


2026

Mars: Overtakelse

Mars-oktober: Prøvedrift og innflytting

Desember: Ferdigstillelse - klart til bruk 

Sist oppdatert 04.07.2023