logo Helse Sør-Øst
En høy vinkelvisning av en bygning

Ny sikkerhetspsykiatri

Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. Det nye bygget blir et stort løft for pasienter og ansatte og vil erstatte dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. 

    Sist oppdatert 11.01.2023