logo Helse Sør-Øst

Funksjoner og areal

I ny sikkerhetspsykiatri samles tre kliniske fagmiljøer sammen med et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri under samme tak.

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 32 døgnplasser
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Arbeidsplasser/ møterom
Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) 20 døgnplasser 
Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/ autisme (PUA) 12 døgnplasser 

Gjennom utvikling av funksjonsområder, medvirkning fra ansatte, logistikksimulering og detaljering av det enkelte rom (der man også har sammenlignet med referanseprosjekter), har nye idéer blitt testet ut, forkastet og justert i flere omganger. Dette har resultert i reviderte og mer arealeffektive løsninger for hovedinngang, pasientmottak, varemottak, arenafleksible tjenester, simuleringsarealer, kontorer, møterom og aktivitetsarealer. Motsatt er det også prioritert og omdisponert areal til enkelte områder som garderober for personale, felles aktivitetsarealer for pasienter og miljøterapirom i døgnenhetene.  

Disse tiltakene har redusert programarealet betydelig, men uten at det har påvirket kapasiteter eller funksjonsareal til pasienter eller ansatte. Samlet programareal for bygget er 6022 m2, der programmert areal per funksjonsområde er vist i tabellen under.

Funksjonsområde

Programmert areal (m2)

02 Døgnområder 3542
03 Pasientmottak og klinisk undersøkelse 181
04 Arenafleksibelt behandlingstilbud 182
12 Pasientaktiviteter 691
13 Ikke-medisinsk service 491
16 Kontor og møte 935
Sum  6022
Sist oppdatert 04.07.2023