logo Helse Sør-Øst

Grunnstein for Ny sikkerhetspsykiatri på plass

- Ny sikkerhetspsykiatri har vært ønsket og planlagt lenge. Nå er det endelig i ferd med å reise seg! Ny sikkerhetspsykiatri betyr et stort løft for en spesielt sårbar og utsatt pasientgruppe, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen da hun la ned grunnstein for det nye psykiatriske sykehuset på Ila i Bærum fredag morgen.

Publisert 12.04.2024
Sist oppdatert 17.04.2024
Avduking
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen avduker grunnsteinen for Ny sikkerhetsspsykiatri. Foto: OUS/Anders Bayer


Ny sikkerhetspsykiatri skal gi et tilbud til pasienter som i dag får sin behandling på Dikemark i Asker og Gaustad i Oslo. Selve grunnsteinen er satt sammen av bygningsdeler fra de to historiske sykehusene.

Ti mennesker foran gravemaskin på byggeplass
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen sammen med ledelsen i Oslo universitetssykehus,  ledelsen Helse Sør-Øst og ledelsen i Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon for Ny sikkerhetspsykiatri.

Økt kapasitet og samlet fagmiljø

Bygget skal stå klart i 2026 og vil ha 64 døgnplasser.

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er ansvarlig for byggingen av Ny sikkerhetspsykiatri.

- Alt ligger til rette for at Ny sikkerhetspsykiatri skal gi gode rammer for pasienter og medarbeidere i fremtiden. Kapasiteten styrkes og samlingen av flere funksjoner gir grunnlag for et solid fagmiljø. Byggeprosjektet har fra første stund tatt utgangspunkt i pasientgruppenes spesielle behov, sier Terje Rootwelt.

Pasientgruppe med spesielle behov

Det er sikkerhetspasienter, samt pasienter med psykisk utviklingshemming og autisme som skal bruke det nye bygget. Det sikkerhetspsykiatriske tilbudet er både til pasienter fra Oslo-området og for pasienter fra hele helseregionen. Det regionale tilbudet er for pasienter som trenger mer høyintensiv behandling enn det de sikkerhetspsykiatriske sengepostene på lokalsykehusene kan gi.

De fleste av pasientene som er innlagt vil være underlagt tvunget psykisk helsevern, eller på dom til behandling. Det betyr ofte lange pasientforløp. Dermed trenger pasientene ikke bare trygge omgivelser, men også gode aktivitetsrom inne og ute siden de skal bo der over lang tid.

Fagmiljø og brukere med i utviklingen

Medarbeidere foran grunnstein
Medarbeidere i PHAklinikken foran grunnsteinen for deres nye arbeidsplass.

- Vi har vært involvert i utforming og innhold i bygget. Her har tillitsvalgte, vernetjeneste og andre ressurspersoner bidratt. Deltakerne har vært engasjerte og motiverte til å finne felles gode løsninger. Dette har vært viktig fordi det har lagt grunnlaget for å få til en god endringsprosess og omstilling til nybygg og enheter, sier seksjonsleder Marit Rapp på Gaustad sykehus. Hun leder en av seksjonene som skal flytte inn i det nye sykehuset.

Klinikkens brukerutvalg er også involvert i utformingen av det nye sykehuset.

- Jeg er glad for at vi er enda et skritt nærmere en bedre behandling for de sårbare pasientgruppene som dette gjelder. Bygget representerer en kritisk forbedring. Brukerrepresentanter har vært godt representert i hele planprosessen. Dette er et sårt etterlengtet bygg, og jeg gleder meg over at det ligger til rette for at pasientene blir godt i varetatt her, sier leder av PHA-klinikkens brukerråd i Oslo universitetssykehus Sindre Hembre Kruse.

Følger plan

- Grunnsteinnedleggelsen markerer at vi nå er i ferd med å ta fatt på råbygget. Byggeprosjektet følger fremdriftsplanen, og vi er i god rute for ferdigstillelse i 2026, sier prosjektdirektør Bjørn Hauge i prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri.

Fakta:

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF

Prosjektledelse: Sykehusbygg HF

Driftsorganisasjon: Oslo universitetssykehus HF

Byggestart: Oktober 2023

Planlagt ferdigstillelse: 2026

Størrelse: 14.500 brutto m2