logo Helse Sør-Øst

Ny sikkerhetspsykiatri

I tråd med den langsiktige utviklingen av Oslo universitetssykehus HF skal det bygges ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum kommune.

En stor bygning med et basseng foran seg

Et nytt bygg på Ila skal samle regional og lokal sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme (PUA) og regionalt kompetansesenter for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri under samme tak.

Prosjekt Ny sikkerhetspsykiatri medfører et betydelig løft for for psykisk helsevern, bedre tjenestetilbud til pasienter og pårørende, og bedre arbeidsforhold for ansatte. Bygget vil gi bedre kapasitet innen psykisk helsevern og gjøre det mulig å skifte ut dagens bygningsmasse som har dårlig standard og ikke oppfyller krav i helsevernforskriften. En samlokalisering av de ulike tjenestene vil gi bedre utnyttelse av bygninger og ressurser, og styrke kompetansemiljøet ved Oslo universitetssykehus HF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i 2017 konseptrapporten for prosjektet. I februar 2022 vedtok Kommunal- og distriktsdepartementet en statlig reguleringsplan for tomten. Det nye bygget skal plasseres sør for Ila fengsel i Bærum. Forprosjektet startet i 2022.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Programdirektør Dag Bøhler leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektdirektør for Ny sikkerhetspsykiatri, Bjørn Hauge. 

Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.


Virksomhetsinnhold Ny sikkerhetspsykiatri 

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 32 døgnplasser
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Arbeidsplasser, møterom
Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) 20 døgnplasser
Regional seksjon for psykiatri og utvikliningshemming/ autisme (PUA) 12 døgnplasser

 

Sist oppdatert 04.07.2023