logo Helse Sør-Øst

Se byggingen direkte

Webkameraene oppdaterer direktebilder fire ganger i timen fra kl. 07:00 - 17:00 og et bilde per time resten av døgnet.

Kameraene er plassert ved Brakerøya stasjon og vender mot sykehustomten med Drammensfjorden i bakgrunnen. 

Foran sykehustomten pågår arbeider i grunnen, disse arbeidene tilhører kommende Drammen Helsepark som ikke er en del av byggingen av nytt sykehus i Drammen.

 

Byggekam​era 1:

 
 

Byggekame​​ra 2: 

 

 Sist oppdatert 04.01.2023