logo
dronebilde over sykehusbygg

Nytt sykehus i Drammen

Det nye sykehuset hadde byggestart på Brakerøya i 2019. Når det står klart til bruk i 2025 vil det ersatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Nytt sykehus i Drammen vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Ny gangbro knytter togstasjon og sykehus sammen

Ny gangbro fra Brakerøya stasjon skal sikre god adkomst til det som blir et viktig helseområde for Drammen og omegn, med nytt sykehus og ny helsepark.

Ny gangbro knytter togstasjon og sykehus sammen
Illustrasjon av sykehusområde og plassering av gangbro

Nyheter

 • En gruppe mennesker i gule vester
  7. september 2023
  Stor markering for nytt sykehus i Drammen

  «Tusen takk for en flott innsats. Uten dere hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre». Det sa prosjektdirektør Arnstein Hodne til over 1000 mennesker som hadde møtt opp for å markere tett bygg for nytt sykehus i Drammen.

 • Illustrasjon av sykehusområde og plassering av gangbro
  16. august 2023
  Ny gangbro skal knytte nytt sykehus sammen med Brakerøya stasjon

  HAB Construction er tildelt kontrakten for bygging av broen som blir hovedforbindelsen for togreisende som skal til sykehuset. Kontrakten har en verdi på ca. 142 millioner NOK.

 • Dronebilde av bygning under arbeid nært skjøen
  3. juli 2023
  Statusoppdatering og nye dronebilder av nytt sykehus i Drammen

  Ferske dronebilder viser et sykehus som tar mer og mer form. Snart er alle deler av sykehuset ferdig bygget, samtidig er det høy aktivitet på innsiden.

 • nytt sykehus i Drammen under bygging
  17. april 2023
  Dronebilder fra byggeplassen i mars

  Se bildene fra dronen som har flydd over byggeplassen på Brakerøya i slutten av mars 2023.

 • En stor bygning med mange vinduer
  13. april 2023
  Sykehuset har nådd sin fulle form og høyde

  Nytt sykehus i Drammen skal til sammen bli 122.000 kvadratmeter stort, nå er hele bygningsmassen påbegynt og vi ser tydelig konturene av hele bygget.

 • Illustrasjon av nytt sykehus i Drammen, viser grøntarealer runndt bygget
  7. mars 2023
  Agaia AS skal bygge parkanlegg til nytt sykehus

  Nylig signerte prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen kontrakt med Agaia AS om bygging og vedlikehold av utomhusanlegget til nytt sykehus i Drammen. Kontraktsverdien er ca. 142 MNOK inkl. mva.

Sist oppdatert 13.04.2023