logo Helse Sør-Øst

Foretakets mottaksprosjekt

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har Vestre Viken HF ansvar for å utvikle organisasjonen og etablere driftskonsepter for de ulike prosjektene.

Vestre Viken HF har etablert et eget mottaksprosjekt som har ansvaret for koordinering og forberedning av aktiviteter til nytt sykehus.

Mottaksprosjektet på Vestre Viken HF

Sist oppdatert 06.01.2023