logo Helse Sør-Øst

Ny gangbro skal knytte nytt sykehus sammen med Brakerøya stasjon

HAB Construction er tildelt kontrakten for bygging av broen som blir hovedforbindelsen for togreisende som skal til sykehuset. Kontrakten har en verdi på ca. 142 millioner NOK.

Publisert 16.08.2023
Illustrasjon av sykehusområde og plassering av gangbro

Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk

Gangbroen skal etableres fra togstasjonen over til Drammen Helsepark (nærmest togstasjonen) og nytt sykehus i Drammen.

Når nytt sykehus i Drammen åpner i 2025, har det blitt gjennomført betydelige investeringer i moderne infrastruktur. Formålet er å garantere en trygg og effektiv tilgang til sykehuset, samt å håndtere den forventede trafikken fra antall ansatte og besøkende. Sentralt i denne infrastrukturen står etableringen av en ny gangbro. Med togstasjonen i umiddelbar nærhet til sykehuset, vil gangbroen spille en viktig rolle i å sikre god adkomst til det som blir et viktig helseområde for Drammen og omegn, med nytt sykehus og ny helsepark.


Den nye gangbroen blir ca. 80 meter lang og fem meter bred. Den skal bygges med 350-500 tonn stål og kles med ca. 1 850 kvadratmeter glass i fasader og tak. Broen vil kobles med tre heiser og tre trapper. Gangbroen vil transporteres i deler til Drammen og monteres sammen på Brakerøya. Våren 2024 skal broen heises på plass og planlagt ferdigstillelse er i oktober 2024.

Illustrasjon av gangbro mellom to bygg

Illustrasjon: Drammen Helsepark, Dark arkitekter, Nordic arkitekter, 3D Estate

Gangbroen vist mellom to bygg i Drammen Helsepark, sett fra adkomstbygget til nytt sykehus.

HAB skal levere alle arbeider som trengs for å ferdigstille broen klar for bruk, dette inkluderer blant annet installasjon av tre heiser og trapper, skilter, lys, varmekabler og montering av billettautomater. Det er tidligere utført forberedende arbeider som grunnundersøkelser og fundamenter for trapp og heis, disse arbeidene ble også utført av HAB. Når gangbroen er ferdig etablert, er det BaneNor som vil overta eierskap og drift.

En gruppe menn som poserer for et bilde
Kontrakten ble skrevet under i Drammen 7. august. Fra venstre: Morten Jevne, utbyggingssjef bygg, Torgrim Dalseg, prosjektleder bygg og Arnstein Hodne, prosjektdirektør fra prosjekt nytt sykehus i Drammen, Christian Tanum, administrerende direktør og André Vindorum Luis, prosjektleder fra HAB Construction AS.