logo Helse Sør-Øst

Funksjonsprosjektet

Funksjonsprosjektet inngår som en del av detaljprosjektet. Det omfatter alle aktiviteter som er nødvendig for å fremskaffe funksjonsavklaringer som underlag for prosjekteringsarbeidet. Funksjonsprosjektet gjennomføres med medvirkning fra Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo og Sykehusapotekene HF. 

Medvirkningen skal sikre god forankring av arbeidet med utvikling av funksjonsprosjektet og detaljering av løsninger. Medvirkningsprosessen skal involvere ansatte, brukere, ansattes organisasjoner og vernetjenesten slik at Helse Sør-Øst RHF sine prinsipper for medvirkning blir ivaretatt.  

Funksjonsprosjektet 
  • er en del av detaljprosjektet  
  • er en videreutvikling av forprosjektet 
  • skal sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og funksjonsområder detaljeres slik at det kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring. 
Sist oppdatert 17.03.2023